Auliikmed

Eriliste teenete eest IKT sektoris on liit tunnustanud 3 inimest ITL-i auliikme nimetusega.
ITL-i auliikmeks saab olla füüsiline isik, kes on tulemuslikult esindanud Liidu huve ja andnud olulise panuse Liidu eesmärkide saavutamisele.

 

Toomas Sõmera

Auliige alates 26.04.2013
Ligi 50 aastase IKT sektori eri positsioonidel töötamise ning suure panuse eest IKT alase hariduse arendamisel.

Ülo Jaaksoo

Auliige alates 15.05.2014
Eesti IT ettevõtluse ja IT keskkonna edendamise eest nii akadeemikuna kui ka  Cybernetica AS juhatuse esimehena.

Valdo Kalm

Auliige alates 18.11.2016
IKT sektori ja majanduse arengusse panustamise ning aktiivse IKT hariduse populariseerimise ja toetamise eest.