Eesti IKT klaster projekt 2012-2015

Prindi
                                                        


Eesti IKT klastri peamiseks eesmärgiks on toetada IKT ettevõtete ja teiste majandusvaldkondade ülest koostööd. Seeläbi soovime aidata kaasa uute lahenduste, toodete tekkimisele ja ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul.

Eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse neljas peamises valdkonnas, milleks on
KOOSTÖÖ - käivitada uusi IKT ettevõtete ja erinevate majandusvaldkondade koostööl põhinevaid e-ühiskonna algatusi.
EKSPORT- tõsta Eesti kui IKT (e-lahenduste ) päritolumaa tuntust ja usaldusväärsust.
HARIDUS - sektori ettevõtete arenguks vajalike teadmiste, oskuste ja kompetentsidega tööjõu ettevalmistamise soodustamine , selleks koostöö korraldamine kõrgkoolidega, vajalike uuringute teostamine ja IKT hariduse seisukohtade kaitsmine.
INNOVATSIOON - luua spin-off , start-up ja IKT ettevõtete ning vaheline koostöövõrgustik.

Klastri eesmärkide täitmiseks on algatatud projekt „Eesti IKT klaster II“ mahus kuni 650 000 eurot, mille elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 70% ulatuses ja 30% ulatuses ITL liikmed. Projekti kaasrahastab Tallinna linn.

Klastrijuht: Teet Jagomägi 
Projektijuht: Doris Põld, doris.pold@itl.ee