Mis teemal rääkida - ideepank

Prindi

Jagades õpilastega oma elu- ja töökogemusi, seostad koolis õpitavat praktilise eluga ning lood tihedama sideme kooli, kasvava põlvkonna ja ühiskonna vahel. Varasemate külalisõpetajate kogemused on näidanud, et juba ühest seesugusest koolitunnist võivad saada alguse väga põnevad ideed nii õpilaste, kooli kui külalisõpetajate endi jaoks.

Tunni teema valikul on olulisim kriteerium see, et see oleks Sinu jaoks oluline. Teema võib põhineda Sinu töökogemusel, olla seotud Sinu hobide, oskuste, teadmiste või muude elukogemustega. Koostöös õpetajaga saad kokku leppida õpilaste vanusele, vajadustele ja huvidele vastava vaatenurga ning käsitlusviisi.