Projektid

Prindi

 

ITL koostöös liikmesettevõtetega tegeleb oma eesmärkide täitmiseks ja prioriteetsete valdkodade elluviimiseks erinevate projektide algatamise ja elluviimisega, selleks taotletakse kaasrahastust erinevatest fondidest.

Hetkel on ITL ellu viimas järgmisi projekte:

  • IKT erialade populariseerimise projekti noortele, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fond IKTP rakendusprogrammi raames;
  • Eesti IKT klaster II projekt, mida toetab EAS Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest.

Ellu viidud projektid:

  • Noorte interntialase turvateadlikkuse tõstmise projekt, mida toetas RIA Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest;
  • üle-Eestiline kampaania "Reaalainetega edukaks", mis viidi ellu IKTP rakendusprogrammi raames;
  • IKT erialade populariseerimise projekti noortele, mida toetas SA Archimedes Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest;
  • e-Skills week 2012 ja 2014, mida toetas Euroopa Komisjon;
  • projekt “Eesti IKT klaster”, mida toetas EAS Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest;
  • koolitusprojektid liikmetele, mida toetas EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.