Elektrooniline side

 

Elektroonilise side valdkond on üle reguleeritud 

- Elektroonilise side sektorspetsiifilist regulatsiooni tuleb vähendada, sest side valdkond on EL-is olnud viimasel kümnendil selgelt ülereguleeritud ega ole sideteenuste turu ja sektori arengut piisavalt toetanud.

- Järk-järgult tuleb loobuda valdkonnaspetsiifilisest märkimisväärse turujõuga ettevõtjate (MTE) määramise põhisest regulatsioonist ning liikuda üksnes ex post regulatsiooni suunal. 

- Kõik teenusepakkujad, kes tegutsevad samas sektoris ja pakuvad samalaadseid teenuseid, peavad olema ühtemoodi reguleeritud.

- Elektroonilise side regulatsioon peab arvestama tehnoloogia arengut ning olema tehnoloogianeutraalne. 

- Tarbijakaitse regulatsioon peab olema üldine kõigi valdkondade jaoks ega vaja erinõudeid elektroonilise side sektorile. Sama kehtib andmekaitse kohta.

- Regulatsioon peab olema pikaajaliste eesmärkidega ning ei tohi muutuda suures mahus iga paari aasta tagant.

- Ettevõtjate jaoks on oluline õiguskindlus, et julgeks teha investeeringuid ja plaane.