Liikmed

Hetkel on liidul 90 liiget. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 67% Eesti IKT-sektori kogukäibest.
 

Tallinna Ülikool

Aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Telefon: 640 9101
E-post: tlu@tlu.ee
Faks: 640 9116
Kodulehekülg: www.tlu.ee

Tallinna Ülikool on avalik-õiguslik ülikool, mis loodi mitme Tallinnas asuva ülikooli ja akadeemilise asutuse ühinemise tulemusena. Moodustus tugeva potentsiaaliga õppe- ja teadusasutus, mille ümber on koondunud olulisem osa Tallinna humanitaar- ja sotsiaalteadlastest ning järjest kasvamas on ka loodus- ja täppisteaduste osakaal. TLÜ Informaatika Instituudi teadus- ja arendustegevuse fookuseks on uue põlvkonna sotsiaalse meedia vahendite arendamine, sh koostoimevõimeline sotsiaalne tarkvara ja muud IKT rakendused, enesejuhtiv õppimine hübriidses keskkonnas ning ontoloogiate integreerimine õpitegevuste ja ressursside valikuks. Instituudis on arendatud terve rida innovaatilisi IKT lahendusi, sh kompetentsihaldamist ja reflektsiooni võimaldav e-portfoolio DiPo, õpiressursside koosloome- ja salvestuskeskkond LeMill, õpihaldussüsteemid IVA ja ViKo jmt. ITL-i assotsieerunud liige alates 08. juuli 2009.