Kuidas tundi läbi viia

Koolitund kestab 45 minutit, mille võime tinglikult jagada kolmeks osaks:
- tunni alustamine ja soojendus (10-15 minutit)
- põhiosa (25 - 30 minutit)
- lõpetamine (5 minutit)

Alltoodud soovitused on toodud just tunni alustamise ja lõpetamise kohta, et tagada meie põhisõnumite jõudmine noorteni.

Tunni alustamine ja soojendus kuni 15 minutit:
- enda ja oma ettevõtte tutvustus
- põhimõistete seletus (Mis on IT?, Mis on IKT?, Mis on e-oskused?)
- soojenduseks arutelu noortega:
    o Milliseid IT teenuseid/lahendusi nad teavad/kasutavad
    o Millised nendest teenustest/lahendustest on Eestis tehtud /ainult Eestis kasutatavad?
- soovi korral saab kasutada videot digitaalse allkirjastamise kohta

Põhiosa (25-35 minutit): Lähtuvalt teie poolt valitud teemast, mida soovite rääkida, vaata ka võimalikke ülesannete kirjeldusi ja ideid, mis on üleval www.itl.ee tagasi kooli alajaotuses.

Lõpetamine (5 minutit): oluline, et tunni lõpuks saaks üle öeldud, kus kohast saab noor lisainfot IT karjääri jaõppimisvõimaluste kohta (www.startit.ee)
- tulevik toob meie ellu üha enam nutikaid seadmeid ja masinaid, mis tähendab, et kogu maailmas on järjest enam vaja IKT oskustega inimesi, kes neid seadmeid meie heaks tööle paneks;
- juba täna on nõudlus kvalifitseeritud IT-spetsialistide järele ettevõtetes suurem kui pakkumine ja uuringud näitavad, et aastaks 2020 on puudu vähemalt 8 000 IKT kompetentsidega töötajat;
- valides IT eriala on Sul tulevikus võimalus töötada ja ennast teostada kus iganes valdkonnas ning aidata seal tööd efektiivsemaks muuta.