Projektid

Fookusteemasid, millega praegu tegeleme, on kolm: digitaliseerimine nii tööstuse kui ka transpordi-logistika valdkonnas ning e-riigi lahenduste eksportimine. Koostöös partneritega osaleme erinevates projektides. Näiteks on IKT klastri eestvedamisel algatatud targa tootmise pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks (targa rõiva prototüüp ja tark treiler) ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes. Koostöös teiste valdkondadega oleme algatanud mitmeid projekte, näiteks e-kviitungi-süsteem, reaalaja majanduse projektid jm. Oleme käivitanud transpordi innovatsiooni koostöövõrgustiku ITS Estonia. Et rahvusvaheliselt Eesti IT-firmade lahendusi ja kogemusi tutvustada, tegime veebilehe e-Estoniax.com

IKT klastris hetkel käimas olevad projektid on: 

DIGINNO 
ICT Meta Cluster 
FinEst Smart Mobility 
Valdkondade ülene tootearendus 
Aafrika riikides e-valitsemise alase koostöö edendamine
 
Info lõppenud projektide kohta: 
Eesti IKT klaster 2015-2018
Internet of Business
Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkond
Manufuture 2017: Moving Up the Value Chain 
IoB platvormi loomine 
5FOREXCELLENCE 
Eesti IKT klaster 2012-2015 
Eesti IKT klaster 2009-2012