Reaalaja majandus

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas. 

Lisainfo:

Internet of Business - standardite juurutamine 
Internet of Business - seemnerahastus  

 


Uudiseid: 

E-arvete seminaril räägib reaalaja majanduse ideest selle looja Bo Harald 16.04.2018 
„E-arvete kasutuselevõtt on üks esimesi samme reaalaja raamatupidamisele üleminekul,“ ütleb ITL-i e-arvete toimkonna juht Sander Aasna. „E-arvete kasutamine ei ole keeruline ega kallis, vaid aitab hoopis aega ja raha kokku hoida.“ Juba aasta aega on olnud avaliku sektori asutustel kohustus e-arveid vastu võtta. „Tahame jõuda selleni, et nii eraettevõtete kui ka avaliku sektori omavaheline e-arveldamine oleks Eestis tavapärane praktika,“ selgitab Aasna. 

E-arvete seminaril võrreldakse Eesti e-arve standardit Euroopa e-arve standardiga (EN) ning käiakse sammhaaval läbi nii e-arve siseriiklik kui ka piiriülene liikumine saatjalt saajani. Piiriüleseks e-arve liikumiseks kasutatakse Euroopas laialdaselt kasutusel olevat PEPPOL-võrgustikku, millega ka Eesti on liitunud. Lisaks arutletakse kasutajate kogemuste üle ning otsitakse üheskoos e-arvetega seonduvaid kitsaskohti. 

Kuna Internet of Business projekt on reaalaja majanduse (Real Time Economy – RTE) üks oluline osa, siis annab seminari esimeses pooles reaalaja majanduse laiemast kontseptsioonist ülevaate ka RTE ristiisaks peetud Bo Harald. Seminari lõpus toimub arutelu digitaalse arhiveerimise teemal. 

Seminarile oodatakse e-arvete saatjaid ja vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid, teenusepakkujaid, arendajaid, poliitikakujundajaid ja kõiki teisi, kes tunnevad huvi e-arvete teema vastu.

Seminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid Eestist ITL Digital Lab, Eesti Post AS (Omniva), Telema AS, Tieto Estonia AS koostöös rahvusvaheliste partneritega Soomest Tieto Finland AS ning Lätist Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA). Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana. Lisainfo

Eesti ettevõtted saavad liituda Euroopa e-arvete võrgustikuga 17.11.2017
Alates 2018. a. hakkavad e-arve operaatorid Eesti Post (Omniva), Telema AS ja Tieto Estonia Oy pakkuma e-arveldusteenust läbi üleeuroopalise elektrooniliste dokumentide vahendamise keskkonna PEPPOL. 16. novembril 2017 toimus Swissotel Tallinnas siseriiklike ja piiriüleste e-arvete seminar, kus Internet of Business projekti partnerid tutvustasid e-arvete kasutuselevõtuga seotud arenguid ja tulevikuplaane.

Eesti IKT klaster koordineerib Internet of Business (IoB) projekti, mille raames arendatakse reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Muuhulgas on vaja juurutada ühtsed Euroopa Liidu standardid ja siduda end Euroopas kasutuseloleva võrgustikuga. „Enamus ettevõtteid teeb äri mitte ainult kodumaiste, vaid ka välispartneritega. PEPPOL-i võrgustikuga ühendumine lihtsustab Eesti ettevõtete jaoks üleeuroopalist e-arveldust oluliselt,“ selgitab üks projekti partner, Telema AS tegevjuht Hele Hammer projekti olemust. „Ülepiiriline e-arveldus loob omakorda võimaluse kogu tarneahelas hoida kokku nii aega kui ka raha.“  

Seminaril tutvustati PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) võrgustikuga liitumisega kaasnevaid võimalusi Eesti ettevõtetele. Projekti partnerid Lätis ja Soomes andsid ülevaate sealsest e-arvelduse olukorrast. Lisaks ülepiirilise e-arvelduse plaanidele tutvustati ka laiemat reaalaja majanduse kontseptsiooni. Ettekandeid pidasid Eesti, Soome, Läti e-arvete eksperdid, seminaril esines ka Euroopa Komisjoni esindaja Christian Vindinge Rasmussen. 

Seminari korraldasid Internet of Business projekti partnerid Eestist ITL Digital Lab, Eesti Post AS (Omniva), Telema AS, Tieto Estonia AS koostöös rahvusvaheliste partneritega Soomest Tieto Finland Oy ning Lätist Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA). Seminar toimus Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana. 

Loe ka: 
Piirideta reaalaja majanduse ümarlaual arutletakse reaalajas toimuvate teenuste tuleviku üle (30.01.2018)  
100-aastane Eesti vajab julgeid ambitsioone – 100% Eestis liikuvatest arvetest võiksid olla e-arved! (1.12.2017) 

Lisainfo:
Sirli Heinsoo, Internet of Business projekti juht 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 5645 6002