Tallinn Digital Summit 2021 kutsub osalema

07. september 2021

7. septembril 2021 toimuv Tallinn Digital Summit on pühendatud usaldatavale ühenduvusele (Trusted Connectivity), millest on kujunemas üks 21. sajandi põhiline teema - kes kontrollib taristut, millele toetuvad riikide majandused ja igapäevane toimimine.

Peateema raames keskendutakse ennekõike majanduse ja julgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega taristu arendamisele, läbipaistvatele investeeringutele ning innovatsioni ja digitehnoloogia toel elukvaliteedi parendamisele.

Tipp-poliitikutele, ettevõtjatele ja IT-kogukonnale suunatud iga-aastase Tallinn Digital Summiti fookuses on:

  • Usalduse ja läbipaistvuse suurendamine, et muuta suuremahulised piiriülesed taristuinvesteeringud erasektori jaoks atraktiivseks ning seeläbi edendada majanduskasvu ja julgeolekut.
  • Valitsuste võimestamine, et nad võtaksid vastutuse digitaalse tuleviku eest, luues tõhusamaid ja kuluefektiivsemaid riiklikke e-teenuseid.
  • Meie digiühiskondade kaitse, kaaludes riigi poolt küberturvalisusele eraldatavale eelarvele miinimumlävendi kehtestamist. Arvestades meie sõltuvust digitaaltehnoloogiast, oleks see oluline samm küberohtude maandamiseks.

Täpsema ajakava ning registreerimisvormi tasuta online ülekande jälgimiseks leiate digitalsummit.ee. Tallinn Digital Summit toimub 7. septembril Tallinna Kultuurikatlas.

Tallinn Digital Summiti fookuses

Tallinn Digital Summit on ideaalne platvorm, millel arutleda rahvusvaheliste taristuprojektide, geopoliitika ning digitaalsete tehnoloogiate seoste üle.
Sündmust võõrustab Eesti Vabariigi Peaminister ning konverents toob kokku globaalsed juhid sarnaselt meelestatud riikidest ning rahvusvahelistest organisatsioonidest, et vahetada mõtteid ning kaardistada meie ühiskondade ning majanduste digitaalset tulevikku.

Eesti saab panustada neisse teemadesse ennekõike läbi oma oskusteabe usalduse loomisel digitaalsete vahendite abil.

Lisaks laiemale strateegilisele vaatele, keskendutakse Tallinn Digital Summitil ka praktilistele küsimustele ja vastuste leidmisele:

  • Riigi e-teenustele ülemineku kiirendamine. Piiratud ressurssidega on valitsustel raske pidada sammu üha suureneva vajaduse ja nõudlusega teenuste digitaliseerimmise järele. Lahenduseks on teenuste arhitektuuri muutmine kasutades väiksemaid n-ö ehitusplokke. Seeläbi on kergem luua digitaalseid platvorme ning vastavalt vajadusele neid edaspidi muuta või laiendada. Suurem paindlikkus säästab omakorda aega ja ressursse.
  • Tark ühenduvus. Digitaalsed komponendid on tänaseks muutunud kaasaegse taristu lahutamatuks osaks. See loob aluse uue tehnoloogia ning innovaatiliste ärimudelite loomisele ja rakendamisele, mis võib meid lõpuks välja viia näiteks maanteetranspordi automatiseerimiseni ja üleminekuni tarkadele elektrivõrkudele.
  • Targad linnad. Meie elukeskkond on ühenduvuse viimane lüli, kus eelnimetatud komponendid koonduvad ning kus realiseerub tegelik kasu inimesele. See võib aset leida nii uudsete teenuste, liikuvuse või energialahenduste kujul. Meie tuleviku elukeskkond juhindub sihist pakkuda elanikele parimat võimalikku eluruumi ning -kvaliteeti.

Kokkuvõttes võib öelda, et Tallinn Digital Summit käsitleb tervet ühiskonna arengutsüklit: alates taristu loomise ja rahastamise põhimõtetest ning funktsionaalsustest kuni teenuste arhitektuuri ja kasutamiseni välja.
Sündmus pakub osalejatele ainulaadset vaadet 21. sajandi ühenduvusele.

Avakõne peab Eesti peaminister Kaja Kallas, sellele järgnevad ettekanded Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel’ilt, OECD peasekretär Mathias Cormannilt ning USA kaubandusminister Gina Raimondolt. Sündmusel astuvad üles veel mitmed peaministrid ja välis-, digitaalarengu ja majandusministrid nii Euroopast kui Aasiast, mõjukate rahvusvaheliste organisatsioonide ning erasektori esindajad.

Kinnitage oma osalemine hiljemalt 3. septembriks.

Üritust korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei.