Tööstus 4.0

Mida tähendab tööstuse digitaliseerimine? 
Tööstus 4.0 on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside tõhusamaks kasutamiseks toetades uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike ärimudelite teket tööstuses. Eesti konkurentsivõime säilitamiseks, aga veelgi enam parandamiseks, on vaja järgnevatel aastatel teha olulisi investeeringuid tööstuse kaasajastamisse. Tööstuse digitaliseerimine tähendab erinevate tehnoloogiate enda kasuks tööle panemist ning seeläbi masinate integreerimist terviklikuks süsteemiks tehases, mille kaudu on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu.  ITL ja tööstuse digitaliseerimine? 
Tootmise digitaliseerimine on kõige suurem osa Tööstus 4.0 kontseptsioonist. See tähendab erinevate kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste koos rakendamist tootmises, et suurendada tulusid või alandada kulusid. Uued sensorid, rohkem andmeid ja arenenud analüütika võimaldavad ettevõtetel uuendada protsesse ja jõuda nutikama tootmise ning kõrgema tootlikkuseni. Soovime luua ühtset Tööstus 4.0 koostööplatvormi ning tegutseme selle nimel.

Eesti IKT klaster on koondanud parimad tööstuse digitaliseerimise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted, nagu Proekspert, Tieto, BCS Intera, Helmes, Columbus, LeanEst, Fujitsu. Klastri eestvedamisel on algatatud pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes. 

Valdkonna uudiseid: 
IKT valdkonna arenguprogrammi kontseptsioon (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)  
Euroopa tööstuse ja ettevõtluse digitaliseerumise raport  
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI 2017) ​ 
MKM: Ettevõtete digitaliseerimise võimalused paranevad (24.07.2018) 

EAS avas uudse digidiagnostika toetuse (1.10.2018)  

Tootmislahenduste projektid ja algatused:  
„Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine“ on ITL-i, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜ koostööprojekt. Tööstuse digitaliseerimisega on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. Materjalist saab toode õigeks ajaks valmis ja masinad on kenasti koormatud. Läbi parema planeerimise vähenevad plaanivälised ületunnid ning nendega seonduv kulu. Projekti elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EL Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest. 

      

Ave näitab videotes nii materjali kui ka inimese teekonda tootmise automaatset planeerimisest kuni reaalaja tehasesse jõudmist.   
Kuula saadet, kus kõne all Hyrlese projekt: Erakordne koostöö toob kaotatud raha tagasi 

Ragnarok 2.0  
Valminud on tööülikonna prototüüp, mille sees on näiteks kõnetuvastus, GPS-positsioneerimine, kukkumise tuvastus, aktiivsusmonitor, valgus jm. Targa rõiva prototüüp sündis koostöös: Eesti IKT klaster kutsus kokku IKT-valdkonna ettevõtted ning Tallinna tehnikaülikooli esindajad, et koos viia ellu targa toote piloot. 
Vaata: Ringvaates tutvuti targa rõiva prototüübiga Ragnarok 2.0 (al. 4.40)   
Loe: Eestis on valmimas kogu maailmas unikaalne tark riietus, mis kuulab inimkõnet ja märkab kukkumisi (H. Lõugas)

Kuidas alustada?  
Muutuste vajadus lähtub ettevõtte strateegiast, tööstuse digitaliseerimine peaks algama ettevõtte vajaduste analüüsist.  
Kuidas peaks tööstust digitaliseerima? (Ingrid Joost, Instrutec 2017)  
Tööstus 4.0 - kui suureks kasvab robotite võim? (Dominic Rohrmus, intervjuu ajakirjas TööstusEST mai 2018) 
Konkurentsis püsimiseks tuleb tootmine digitaliseerida (Urmo Sisask, Äripäev 2.08.2018) 

Video "Tööstusettevõtte Industry 4.0 kogemused, Urmo Sisask, Hyrles OÜ:   

Infovoldik PDF-failina: Tööstus 4.0