Üldkoosolekud

Liidu kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Korralised Üldkoosolekud kutsub kokku Juhatus 2 (kaks) korda aastas. Täpsemalt saab lugeda liidu põhikirjast.

ITL-i teine korraline üldkoosolek toimus 1. detsembril 2022 Öpiku konverentsikeskuse saalis Kosmos (Valukoja 8, Tallinn). Üldkoosolekul kinnitati ITL-i visioon infoühiskonnas 2035, ITL-i strateegilised suunad 2023-2027, liikmemaksu reglemendi muutmine ning uus aukohtu koosseis. Samuti anti üle Ustus Aguri nimeline stipendium.

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 5. mail 2022 üle kahe aasta füüsiliselt. Üldkoosolekul andis juhatus ülevaate tegevuskava täitmisest, kinnitati majandusaasta aruanne ning erikülalisena oli kutsutud Jaanika Merilo (Ukraina IT ministri nõunik), kes rääkis Ukraina riigiteenuste toimimiset sõjaolukorras.

2021 II üldkoosolek

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 25. novembril 2021 virtuaalsena. Üldkoosolekul anti kätte Ustus Aguri nimeline stipendium, juhatus tegi ülevaate eelneva poole aasta tegevustest ning koos presidendiga Kersti Kaljulaid arutati digi- ja rohepöörde teemadel.

2021 I üldkoosolek

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 22. aprillil 2021 virtuaalsena. Üldkoosolekul kuulutati välja 2020. aasta auhinnad, juhatus andis ülevaate 2-aastasest tegevusperioodist, kinnitati 2020. aasta majandusaasta aruanne ning valiti uus juhatus perioodiks 2021-2023. Uue juhatuse koosseisu valiti Juhan-Madis Pukk, Seth Lackman, Ivo Lasn, Anna-Greta Tsahkna, Urmas Kõlli, Ats Albre, Allan Aedmaa, Jaanus Truu ja Mattias Männi.

2020 II üldkoosolek

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 19. novembril 2020 jätkuvalt koroonakriisist tulenevalt virtuaalsena. Üldkoosolekul anti kätte Ustus Aguri nimeline stipendium, kinnitatakse liidu aukohtu koosseis järgmiseks 2 aastaks ning juhatus tegi ülevaate eelneva poole aasta tegevustest ning järgneva 6-kuulisest tegevuskavast.

2020 I üldkoosolek

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 7. mail 2020 eriolukorrast tingituna esimest korda virtuaalselt. Üldkoosolekul andis uus juhatus ülevaate 6-kuulisest tegevusperioodist, kinnitati 2019. aasta majandusaasta aruanne ning esitleti liikmete hulgas Covid-19 kriisi uuringut.

2019 II üldkoosolek

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 21. novembril 2019 Proto Avastustehases. Üldkoosolekul andis uus juhatus ülevaate esimesest 6-kuulisest tegevusperioodist, valiti uueks revisjonikomisjoni liikmeks Erko Tamuri ning kinnitati uus audiitor ning anti välja Ustus Aguri stipendium.

2019 I üldkoosolek

ITL-i korraline üldkoosolek toimus 17. aprillil 2019 Öpiku konverentsikeskuses. Üldkoosolekul anti välja aasta auhinnad, kinnitati 2018. majandusaastaaruanne ning valiti uus juhatus perioodiks 2019-2021. Uue juhatuse koosseisu valiti Juhan-Madis Pukk, Mart Mäe, Madis Sassiad, Ivo Lasn, Ivo Suursoo, Seth Lackman, Katre Liiberg, Andre Krull, Urmas Kõlli.
Liidu põhikirja viidi sisse ka muudatus, mis täpsustas liidus tegutsevate töögruppide tööd ja nimetamisi.

2019 erakorraline üldkoosolek

ITL-i erakorraline üldkoosolek toimus 31. jaanuaril 2019, kus otsustati EXPO 2020 Eesti väljapaneku korraldamiseks loodava tähtajaliselt tegutseva sihtasutuse asutajaks hakkamist.