Baltikumi ja Soome küberturvalisuse eksperdid kogunesid Tallinnas

22. juuni 2022

Kuna küberturvalisusega seotud riskide ja ohtude juhtimise olulisus ning võimalik kahju ajas ainult kasvab, siis kogunesid juuni keskel Tallinnas rahvusvahelisel küberturvalisuse konverentsil Eesti, Läti, Leedu ja Soome digivaldkonna tippspetsialistid avalikust ja erasektorist.

Arutleti ühiselt digitehnoloogiate mõju üle meie kriitilisele taristule ja küberruumi turvalisusele.

Peamise sõnumina jäi konverentsilt „Harnessing Digital Tech in Cybersecurity & Critical Infrastructure Protection” kõlama mõte, et pärast 24. veebruari on muutunud olukorras parim, mida teha saame, kohanemine, kogemuste vahetamine ja ühiselt saadud õppetundidest õppimine.

“Konverentsi käigus toimunud põnevates paneelaruteludes avati erinevate riikide lähenemisi andmete turvalisuse tagamisele, pilvetehnoloogiate kasutamisele ning küberturvalisusele,” selgitab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld. “Osapooled nõustusid, et Ukraina sõda sundis kõiki riike senisest tõsisemalt üle vaatama oma kriitilise taristu turvalisusega seotud küsimused ning leidma viise, kuidas tihendada koostööd sarnaselt mõtlevate partnerite ja riikide vahel. Koostöö piirkondlikul tasandil aitab suurendada küberturvalisuse alast võimekust ning tugevdada kriitilise tähtsusega taristu vastupanuvõimet.”

Panelistid tõid ka välja, et Ukraina näitel on näha, kuidas pilvetehnoloogiatel põhinevad teenused on vastupidavamad ja paindlikumad. Doris Põllu sõnul kiideti Eesti Andmesaatkondade lähenemist, mis aitab tagada riigi andemete säilimist ja turvalisust keerulises olukorras. “Arvestades, et Baltimaad ja Soome on digimaailmas liidripositsioonil, oleks mõistlik seda kompetentsi ära kasutada ja teha omavahel koostööd, kaasates ka teisi institutsioone ja valitsusi, et ennetada ning tuvastada ohte kriitilise tähtsusega infrastruktuuri kaitseks. Ühe ideena toodi välja võimalus era- ja avaliku sektori piiriüleses koostöös ühised kübervaldkonna õppuseid, töötube korradada.”

Konverentsi korraldas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös Läti, Leedu ja Soome IT-liitude ning Microsoftiga.

ITL 22. juunil 2022