IT-minister külastas ettevõtete tehaseid

06. oktoober 2022

ITL-il oli suur au võõrustada koos kahe ettevõttega - Comodule ja Ericsson Eesti As – ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Kristjan Järvanit ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaid.

Rõõm oli näidata, et pole vahet, kas ettevõttes töötab peaaegu 200 või üle 2000 inimese – Eestis suudetakse maailmatasemel tipptooteid pakkuda.

Innovaatiline Comodule on viinud asjade interneti tõukerattasse. Ettevõtte juhi Kristjan Maruste sõnul on nende panus emissioonivaba maailma ehitamisse oluline – kogu teadmus ja tootmine on kohapeal, kõige kaugemal toodetavad komponendid asuvad umbes 350 km raadiuses. Kliendid omakorda asuvad üle maailma.

Comodule OÜ

Ettevõte Ericsson Eesti on kasvanud võrkude tehnoloogia arendamise kompetentsikeskuseseks, neid peetaksegi ettevõtte juhi Andrus Durejko hinnangul sillaks teadus-arendustegevusest lõppkliendini jõudmiseks. Väärtusloome kogu kontserni toodetesse, mida aina kasvav insenerkond Eestis pakub, on muljetavaldav. Väga tihedalt tehakse koostööd ülikoolidega.

Ericsson Eesti AS

Et aga mõlemad ettevõtted saaksid veelgi innovaatilisemaid tooteid arendada ja toota, on oluline leida selleks parimad töötajad nii siit kui ka mujalt. Siia kanti tööle tulemist võiks ka meie äri- ja elukeskkond soodustada. Näiteks Ericssonis töötab pea 60 eri rahvuse esindajaid – parimaid tegijaid tulebki värvata üle maailma. Näiteks oleks väga palju vaja juurde raadio- ja elektroonikainsenere, Eestis olemasolevast ressursist lihtsalt ei piisa. Ettevõtted ootavad riigilt tuge ettevõtete teadus-arendustegevuse hoogustamiseks, veelgi rohkem võiks olla rakendusuuringuid. Ideid igal juhul jagub, oleks vaid tegijaid.

Täname vastuvõtmise ja põhjalike tuuride eest!

ITL, 5. oktoober 2022