ITL-i tööpakkumine innovatsiooninõunikule

24. aprill 2023

ITL ootab tööle innovatsiooninõunikku. Kandideerimistähtaeg 19. mai 2023.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on tehnoloogiavaldkonna katusorganisatsioon, kes kõneleb digiühiskonna innovatsiooni eest. Meie visiooniks on nutikas Eesti ning tõhus era- ja avaliku sektori koostöö. ITL-i üks fookusi on liikmete (tehnoloogiaettevõtete) vahelise koostöö, ekspordi ning innovatsiooni ja kestliku arengu toetamine.

Ootused kandidaadile:
• omad vähemalt magistrikraadi;
• oskad oma tööd iseseisvalt korraldada ning initsiatiivi võtta;
• Sul on huvi tehnoloogia ja/või kestlikkuse valdkonna vastu;
• oled meeskonnamängija;
• Sul on hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ning kirjas;
• Sul on varasem teadus- ja arendusvaldkonnas rahataotluste koostamise ja projektide elluviimise kogemus (nt Horizon).

Tööülesanded:
• juhtida ITL-i innovatsiooni- ja rohevaldkonna tegevusi;
• ettevõtete teadusarenduse ja kestlikkuse tegevuste ülevaate omamine, koostöö ja kogemuste vahetamise koordineerimine liidu liikmete ning teiste majandusvaldkondade ettevõtete (sh ettevõtlusliitude) vahel;
• ITL-i innovatsiooni ja rohevaldkonna projektide koordineerimine ja juhtimine, ettevõtetele koostöövõimaluste loomine nende raames;
• ettevõtete ning haridus- ja teadusasutuste vahelise koostöö suurendamine;
• vajaliku sisendi andmine valdkondlike innovatsioonitegevuste koordineerimiseks ning paremaks sidestamiseks ettevõtlusega;
• ettevõtete teadlikkuse tõstmine erinevatest teadusarenduse algatustest ja rahvusvahelistest partnerlusprojektidest, toetusvõimalustest jms;
• ettevõtete teadlikkuse tõstmine rohepöörde võimalustest, vajalikest tegevustest ja parimatest praktikatest;
• IKT-sektori esindamine teadusarenduse ja innovatsiooni ning kestlikkuse valdkondades koostööpartnerite ja sidusgruppide seas.

Omalt poolt pakume
• põnevat ja mitmekesist tööd;
• võimalust töötada Eesti kõige innovaatilisemas sektoris;
• võimekat, koostöövalmis ja toetavat meeskonda;
• võimalust suunata tehnoloogiasektori kestlikku arengut;
• paindlikku tööaega ja osaliselt kaugtöö võimalust.

Kasuks tuleb
• valdkondliku teadus- ja arendustöö kogemus või selle valdkonna tundmine;
• kestlikkuse valdkonna töökogemus või selle valdkonna tundmine;
• valdkonna ettevõtete tundmine;
• IKT valdkonna teadus- ja haridussüsteemi tundmine;
• rahvusvahelise koostöö kogemus.

NB! Oleme valmis ka innovatsiooni ja kestlikkuse valdkonna tegevusi eraldama ning vastavalt sellele ka töökoormust läbi rääkima.

Tööle asumise aeg: vastavalt kokkuleppele august-september 2023.

Tundsid sisemist kutset? Saada oma CV koos kaaskirjaga, mis annab ülevaate Sinu huvidest ja ootustest töökohale, meie büroojuht Helerile: heleri.vahemae@itl.ee. Tähtaeg 19 mai. Kui soovid saada rohkem infot selle kohta, kas töökoht on ikka sulle sobiv, kirjuta ITL-i tegevjuhile Dorisele: doris.pold@itl.ee.

Asukoht: Lõõtsa 2Bm Tallinn, osaliselt kaugtöö võimalus
Keeled: eesti, inglise

(Foto: Pixabay)

Kontaktisik