Oluline info nn tühja kasseti tasu regulatsiooni muudatuse kohta

17. mai 2021

ITL-ile teadaolevalt on nii Justiitsministeerium kui Eesti Autorite Ühing teavitanud asjassepuutuvaid ettevõtteid nn tühja kasseti tasu uue regulatsiooni jõustumisest alates 1. aprillist 2021. Kahjuks tundub, et vastav info ei ole siiski jõudnud kõigi ettevõteteni, keda see puudutab.

Nn tühja kasseti tasu uue regulatsiooni kohaselt laieneb teoste isikliku kasutuse tasu (mida peab maksma seadme ostja) järgmistele seadmetele: arvutid, nutitelefonid, salvestavad telerid, mälupulgad ja mälukaardid, MP3/MP4-mängijaga telefonid, CD-, DVD-, BD-videosalvestusseadmed, sisemäluga MP3/MP4-mängijad, välised kõvakettad ning optilised andmekandjad. Tasu kogujaks on määratud Eesti Autorite Ühing, kes omakorda kogub tasu seadmete maaletoojatelt ja tootjatelt.

Samas on oluline rõhutada, et kohustus arvestada tühja kasseti tasuga seadme müügihinnas on kõigil nimetatud seadmete müüjatel (vastasel korral muutub müüja ise tasu maksjaks, mitte kogujaks) ning see ei sõltu sellest, kas seadet müüakse era- või ärikliendile. See, et tasuga ei ole alates 1. aprillist arvestatud, ei vabasta müüjat kui tasu kogujat selle tasu maksmisest.

Palume teil tutvuda uute nõuetega.

Lisainfo saamiseks pöördu:
Eesti Autorite Ühing: erakopeerimise tasu projektijuht Viive Lillemäe (668 43 73, viive@eau.org).
Justiitsministeerium: nõunik Henrik Trasberg, Henrik.Trasberg@just.ee.

Loe ka: