Peaminister Kallas kohtus tehnoloogiasektori esindajatega

13. jaanuar 2022

Peaminister Kaja Kallas kohtus 12. jaanuaril tehnoloogiasektori esindajatega, et arutada sektori hetkeolukorda ja edasisi plaane.

Kohtumisel käsitleti tehnoloogiasektori esile toodud kitsaskohti ja ettepanekuid, kuidas riik saaks sektori arengut veelgi enam toetada. Näiteks arutati takistusi välistööjõu värbamisel, aga ka kõrghariduse rahastamist, optsioonide maksustamise regulatsiooni, teadus- ja arendustegevusse investeerimise soodustamist ning võimalusi uue põlvkonna interneti arengutes kaasa lüüa.

Peaminister Kallase sõnul koorus arutelult välja mitmeid võimalusi, kuidas riik saaks abiks olla, et aidata ettevõtetel välja töötada kõrge lisandväärtuse ja ekspordipotentsiaaliga tooteid ja teenuseid. Tema sõnul on osa ettepanekuid juba töös, osa aga vajavad põhjalikumat analüüsi.

Eelmisel aastal oli Eestis ligi 11 000 tehnoloogiasektori ettevõtet koondkäibega ligi viis miljardit eurot. 2030. aastaks soovitakse jõuda eesmärgini, et tehnoloogiasektori panus moodustaks kolmandiku Eesti SKPst.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo 12.01.2022