Uudised

Sõlmiti Smart Africa ja ITL-i koostöömemorandum

Smart Africa juht dr Hamadoun Toure ja Eesti aukonsul Keenias Kadri Humal-Ayal ITL-i esindajana allkirjastasid 21. märtsil Smart Africa ja ITL-i vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi.


 

IKT-areng on Aafrika sotsiaalmajandusliku arengu edendamisel oluline tegur. Allkirjastatud memorandumiga soovitakse koostööd teha Smart Africa toetamisel e-valitsemise ja digitaalse transformatsiooni poliitika dokumentide väljatöötamisel Smart Africa liikmesriikidele. Koostöö aluseks on Eesti kogemused e-riigi lahenduste väljatöötamisel. 

Dr Hamadoun Toure sõnul ootavad nad koostööst Eestiga suuri edusamme Aafrika ühtseks digitaalseks turuks ümberkujundamisel. 

Pressiteade Smart Africa veebis