Ustus Aguri stipendiumile kandideerimine avatud

07. oktoober 2022

Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit kuulutasid välja konkursi Ustus Aguri nimelisele stipendiumile. Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Ustus Aguri stipendium antakse välja ühele avalik-õigusliku ülikooli doktorandile, kelle doktoritöö teema on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Üks kriteeriume, mille alusel stipendiaat valitakse, on doktoritöö teema oodatav mõju Eesti ühiskonna arengule.

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Ivo Lasn leiab, et digiühiskonnas elades oleme mõjutatud tehnoloogiatrendidest ning ennetavalt tegutsedes saame tehnoloogia arenguga kaasas käimisest väga palju võita. „Näiteks tuleb digiühiskonnas kasvavat andmete hulka ära kasutada just nii, et Eesti elanikud neist kõige enam kasu saaksid. Andmed, pilvetehnoloogia ning küberturvalisus ongi märksõnad, mis ülikoolide ja ettevõtete koostöös võiks Eestis innovatsioonipööret ergutada.“

Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmijuhi Signe Ambre sõnul on ülikoolides tehtav teadus- ja arendustegevus üheks oluliseks innovatsiooni aluseks. „Doktorandid, kes töötavad välja täiesti uusi infotehnoloogilisi lahendusi või ühendavad teiste valdkondade teadmise infotehnoloogiaga, annavad sellega panuse nii ettevõtluse arendamisse kui ühiskonna heaolusse laiemalt. Ustus Aguri stipendiumikonkurss on IKT-ettevõtluse kõige kõrgem tunnustus sellistele noortele teadlastele,” rääkis ta ning lisas, et stipendiumile kandideerimisel oluline näidata oma uurimistöö seost ja mõju Eesti arengule.

Stipendiumitaotlusi saab esitada kuni 1. novembrini 2022. Stipendiumi on välja antud juba 2003. aastast.

Taotlusvooru kohta leiab infot Haridus- ja Noorteameti kodulehelt. Taotluse saab esitada konkursiveeb.edu.ee kaudu.

Tehnikateadlane ja informaatik Ustus Agur oli Eesti infoühiskonna teerajaja, kes pani aluse ka Eesti IT-oskussõnavarale. Temanimelise stipendiumiga tunnustavad ITL ja Haridus- ja Noorteamet teadlase silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendium antakse välja IT Akadeemia programmi raames. IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. IT Akadeemia programmi ja tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

Fotol eelmise aasta stipendiumi saaja Tõnis Laasfeld koos liidu tegevjuhi Doris Põllu ja juhatuse liikme Ivo Lasniga.