Võimalus taotleda toetust e-arvete arenduseks

17. oktoober 2022

EASi-i ja Kredexi ühendasutuse pakutava toetusmeetmega soovitakse kaasa aidata ettevõtja äriprotsesside innovatsioonile e-arve arenduste kaudu.

Kuna me oleme osa ühtsest Euroopa majandusruumist, lihtsustab liidusiseselt sama e-arve standardi kasutamine kõigi andmevahetust. Seetõttu oleme ka Eestis üle minemas Euroopa e-arve standardi kasutamisele. Kuna üleminek puudutab kõiki raamatupidamistarkvara arendajaid ja pakkujaid, on MKM avanud toetusmeetme e-arvete arenduste toetamiseks.

ITL-i tegevjuht Doris Põld selgitab, et praeguses piiratud tööjõu tingimustes on õige aeg digitaliseerida vähemalt osa raamatupidamistoimingutest ka eraettevõtetes. Eesti avalikus sektoris on olnud e-arved kohustuslikud juba kolm aastat. Juba on selge, et ühe e-arve menetlemine maksab 3-4 korda vähem võrreldes paberarvega, ka ajakulu on 80% väiksem. Kui ka ettevõtete vahelised tehingud sarnaselt avalikule sektorile toimuvad digitaalselt reaalajas, on lihtsam liikuda Eestis reaalajas majanduse suunas.

E-arvetele üleminek panustab oluliselt reaalajamajanduse arengusse, mis hõlmab erinevaid reaalajas toimivaid ning masinloetavusel põhinevaid digitaalseid lahendusi, nagu näiteks e-arved, e-kviitungid, e-saatelehed ja e-aruanded. See kõik aitab jõuda turvalise ja bürokraatiavaba ettevõtluskeskkonnani.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetuse taotlejaks sobib vähemalt 12 kuud tegutsenud Eesti äriühing, kes pakub e-arvete operaatorteenust, majandustarkvara, kassasüsteemi, makselahenduste või muud tarkvarateenust.

Milleks on võimalik toetust taotleda?

  • Üks oluline tegevus on EL e-arve standardi kasutuselevõtt.
  • Teise võimalusena saab kasutada toetusraha ettevõtja tarkvara digitaalse andmevahetuse liidestuse arenduseks PEPPOL-i andmevahetusvõrgustikuga. PEPPOL on pea kogu maakera kattev e-arvete võrgustik, standardne lahendus e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Võrgu kasutajaskond on liikunud avalikust sektorist (B2G) ka ärimaailma (B2B).
  • Et tarkvarasüsteemides e-arvete kasutaja teekonda lihtsamaks ning lahendusi kasutajasõbralikumaks muuta, toetatakse e-arvete kasutamise teekonna automatiseerimist.
  • Lisaks toetatakse turundustegevusi, et suurendada ettevõtjate teadlikkust e-arvete kasuteguritest – seeläbi edendatakse kogu erasektori e-arvete kasutuselevõttu.
  • Toetust on võimalik taotleda kas üheks või mitmeks tegevuseks.

Kui suur on toetussumma?

Maksimaalne toetussumma on 20 000 eurot, millele peab lisanduma ettevõtja 50% omafinantseering. Seega on kogu projektimaht kokku ligikaudu 40 000 eurot.

Toetust saab taotleda kevadeni 2023.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi reaalajamajanduse valdkonna töörühm