Visioon 2020

ITL-i IKT sektori visoon: aastal 2020 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses.

Eesmärgid 
- IKT mõjutab kogu elukorraldust Eestis 
- Eesti on usaldusväärsete infoühiskonna teenuste kasutamisel maailmas nr 1 
- Eestis IKT kompetentsidega spetsialistide arvu kahekordistamine  
- IKT lahenduste kasutuselevõtt annab fookusvaldkondades ½ lisandväärtuse kasvust 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020

Visioon 2020 teekaart