Jüri Jõema sai Kutsekoja auraha

19. november 2021

Kutsekoda autasustas 17. novembril peetud konverentsil „Kosmoselend tulevikku“ kümmet inimest, kes on aktiivselt osalenud Kutsekoja tegevustes ning aidanud kaasa kutsesüsteemi kujunemisele.

NB! Konverentsi intervjuusid ja arutelusid saab järele vaadata.

Kutsekoja auraha asutati 2018. aastal. See on austus- ja tunnustusavaldus inimestele, kes on mänginud olulist rolli Kutsekoja või kutsesüsteemi kujunemisel ning kelle isiklikke saavutusi kutsesüsteemi arendamisel saab seada eeskujuks.

Auraha andmise eesmärk on motiveerida inimesi panustama kutsealase tegevuse arengusse,
tõsta esile neid, kelle tegevust kutsesüsteemi arendamisel saab seada eeskujuks ning suurendada kutsesüsteemi usaldusväärsust ja mainet.

Kutsekoja auraha saajad aastal 2021
Ago Tuuling
, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO

Jaanus Lass, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu juhatuse liige

Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu nõunik
Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni (IKT) kutsenõukogu pikaajaline esimees
– IKT kutsestandardite väljatöötamise metoodiline juht
– OSKA IKT-uuringute hindamatu ekspert ja meeskonna toetaja

Külli All, Haridus- ja Teadusministeeriumii oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht

Lembit Vali, Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige

Mario Lambing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegilise planeerimise peaanalüütik

Ülle Parbo, Kutsehariduse ja kutsesüsteemi ekspert

Mait Palts, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor

Katrin Kerem, Kutsekoda

Mare Johandi, Kutsekoda

Kutsekoja uudis ja galerii autasustamiselt
(fotograaf: Sven Soome)