Auhinnad & stipendium

ITL-il on kombeks oma sünnipäeva ajal märtsikuus tunnustada sektori auhinnaga neid inimesi, kelle ideed, algatus või tegevus on oluliselt mõjutanud meie valdkonda Eestis või Eesti elu laiemalt. Aasta auhindade kandidaate saavad esitada ITL-i liikmed ning koostööpartnerid, lõpliku otsuse teeb ITL-i juhatus.  

Alates 2003. aastast välja antav ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendium antakse üle liidu üldkoosolekul aasta teisel poolel, teeme seda koos Haridus- ja Noorteametiga. 

Liidul on ka auliikmed. Auliikmeks saab olla füüsiline isik, kes on tulemuslikult esindanud ITL-i huve ja andnud olulise panuse liidu eesmärkide saavutamisele. Auliikme staatuse omistamine otsustatakse üldkoosolekul.

Aasta auhindade reglement

Aasta Tegija on inimene, inimeste rühmitus või firma, kelle teod mõtted ja/või tegevus on kõige enam mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Tegija ei pea olema mingist kindlast valdkonnast ja võib olla nii era- kui riiklikust sektorist, eeldatavasti on mõjukad tegijad tuntud ka laiemalt kui vaid teie firmas.

Aasta Idee on mõte või plaan, mis on kõige rohkem mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Idee võib olla nii realiseeritud kui realiseerimata, kuid ta peab olema laiemale avalikkusele tuntud.

Aasta Tegu on kas mõni üksik tegu, toode, teenus või projekt, millega möödunud aastal IKT maailma üllatatud on. Aasta Teo nominendiks esitamise tingimuseks on tegevuse lõpetatus. Kui teoks pakutakse toodet või teenust, peab see olema olemas ja jätkuvalt kättesaadav. Nominendiks võib julgesti pakkuda ka oma firma lahendusi.

Aasta Läbimurdja on inimene, inimeste rühmitus või firma, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud.

Ustus Aguri nimeline stipendium

Aasta Tegu: Rakendusuuringute keskuse loomine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aasta Idee: Pilvepõhisele andmete majutusele üleminek

Tervisekassa

Aasta Tegija: Ericsson Eesti

Uue põlvkonna tootmis- ja tehnoloogiakeskuse ehitamisse investeerimine

Aasta Läbimurdja: Value.Space

Tulevikutehnoloogia ettevõtet tunnustati järjest suuremate investeeringute kaasamise eest

Aasta Koostegu: IT-ettevõtete küberkampaania

Kübertuvalisuse kampaania väike ja keskmise suurusega ettevõtetele, kus ITL otsis ettevõtet, keda rünnata

Ustus Aguri nimeline stipendium: Mohammad Eslami, TTÜ

Lõputöö teema: “On the Use of Defensive Schemes for Hardware Security”

Aasta Tegu: Eesti küberjulgeoleku tagamine

RIA intsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE)

Aasta Tegija: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Otsustav tegutsemine Eesti inforuumi Venemaa sõjapropaganda eest kaitsmisel

Aasta Tegija: Dubai EXPO 2020 meeskond

Eesti eduka esindatuse tagamine maailmanäitusel Dubai EXPO 2020

Aasta Läbimurdja: GScan OÜ

Äriarenduse ja teadusinnovatsiooni sümbioosis tekkinud kõrgtehnoloogiline lahendus

Ustus Aguri nimeline stipendium: Kristjan-Julius Laak, TÜ

Lõputöö teema: “Tehisintellekti algoritmid personaliseeritava õppe testimiseks”

Aasta Tegijad: Andres Kütt, Henrik Roonemaa ja Vabamu, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium

IKT ajaloo talletajad

Aasta Tegu: Kood/Jõhvi

Uutmoodi programmeerimiskooli avamine

Aasta Idee: Digiriigi koostööraamistik

Plaan kutsuda ettevõtteid, arendajaid ja teisi koostööst huvitatud inimesi kogu maailmast katsetama oma uusi ideid või arendada edasi juba loodud digitooteid-teenuseid koostöös Eesti avaliku sektoriga ilma keerukate hankeprotseduurideta

IKT sektori eestkõneleja: Vabariigi President Kersti Kaljulaid

Igal võimalusel maailmas e-Eesti võimaluste tutvustamise ja Eesti IT-ettevõtete eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Tõnis Laasfeld, TÜ

Doktoritöö teema “GPCR-ide toimemehhanismi uurimine mikroskoopiapiltide analüüsi ning süsteemibioloogia meetodite rakendamise abil”

Aasta Tegija: Marten Kaevats

Eesti riigile ja ettevõtjatele uste avamise eest maailmas

Aasta Tegu: klientidele esimese 5G võrgu avamine

Telia Eesti AS-i poolt esimese mobiilioperaatorina oma klientidele 5G võrgu avamine

Aasta Läbimurdja: Pipedrive OÜ

Hoolimata kriisi mõjust keerulisel aastal, suutis ettevõtte leida investeeringu, mis andis neile Eesti viienda „ükssarviku“ tiitli

Aasta Tunnustus: nutikate lahenduste loojad, kes pandeemia ajal vabatahtlikult abikäe ulatasid

Kõik digiideed ja -teod, mida aastal 2020 ette võeti Covid-19 pandeemiast tingitud kriisi ajal

Ustus Aguri nimeline stipendium:
Ardo Allik, TTÜ

Doktoritöö teema: “Kantavate seadmete biooptiliste signaalide töötlus kardiorenaalsete haiguste ennetamiseks ning varajaseks avastamiseks”, juhendajad Ivo Fridolin, PhD; Gert Jervan, PhD; Kristjan Pilt, PhD