Auhinnad & stipendium

Aasta auhindade reglement

Aasta Tegija on inimene, inimeste rühmitus või firma, kelle teod mõtted ja/või tegevus on kõige enam mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Tegija ei pea olema mingist kindlast valdkonnast ja võib olla nii era- kui riiklikust sektorist, eeldatavasti on mõjukad tegijad tuntud ka laiemalt kui vaid teie firmas.

Aasta Idee on mõte või plaan, mis on kõige rohkem mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Idee võib olla nii realiseeritud kui realiseerimata, kuid ta peab olema laiemale avalikkusele tuntud.

Aasta Tegu on kas mõni üksik tegu, toode, teenus või projekt, millega möödunud aastal IKT maailma üllatatud on. Aasta Teo nominendiks esitamise tingimuseks on tegevuse lõpetatus. Kui teoks pakutakse toodet või teenust, peab see olema olemas ja jätkuvalt kättesaadav. Nominendiks võib julgesti pakkuda ka oma firma lahendusi.

Aasta Läbimurdja on inimene, inimeste rühmitus või firma, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud.

Ustus Aguri nimeline stipendium

Aasta Tegu: Eesti küberjulgeoleku tagamine

RIA intsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE)

Aasta Tegija: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Otsustav tegutsemine Eesti inforuumi Venemaa sõjapropaganda eest kaitsmisel

Aasta Tegija: Dubai EXPO 2020 meeskond

Eesti eduka esindatuse tagamine maailmanäitusel Dubai EXPO 2020

Aasta Läbimurdja: GScan OÜ

Äriarenduse ja teadusinnovatsiooni sümbioosis tekkinud kõrgtehnoloogiline lahendus

Aasta Tegijad: Andres Kütt, Henrik Roonemaa ja Vabamu, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium

IKT ajaloo talletajad

Aasta Tegu: Kood/Jõhvi

Uutmoodi programmeerimiskooli avamine

Aasta Idee: Digiriigi koostööraamistik

Plaan kutsuda ettevõtteid, arendajaid ja teisi koostööst huvitatud inimesi kogu maailmast katsetama oma uusi ideid või arendada edasi juba loodud digitooteid-teenuseid koostöös Eesti avaliku sektoriga ilma keerukate hankeprotseduurideta

IKT sektori eestkõneleja: Vabariigi President Kersi Kaljulaid

Igal võimalusel maailmas e-Eesti võimaluste tutvustamise ja Eesti IT-ettevõtete eest

Aasta Tegija: Marten Kaevats

Eesti riigile ja ettevõtjatele uste avamise eest maailmas

Aasta Tegu: klientidele esimese 5G võrgu avamine

Telia Eesti AS-i poolt esimese mobiilioperaatorina oma klientidele 5G võrgu avamine

Aasta Läbimurdja: Pipedrive OÜ

Hoolimata kriisi mõjust keerulisel aastal, suutis ettevõtte leida investeeringu, mis andis neile Eesti viienda „ükssarviku“ tiitli

Aasta Tunnustus: nutikate lahenduste loojad, kes pandeemia ajal vabatahtlikult abikäe ulatasid

Kõik digiideed ja -teod, mida aastal 2020 ette võeti Covid-19 pandeemiast tingitud kriisi ajal

Ustus Aguri nimeline stipendium:
Ardo Allik, TTÜ

Doktoritöö teema: “Kantavate seadmete biooptiliste signaalide töötlus kardiorenaalsete haiguste ennetamiseks ning varajaseks avastamiseks”, juhendajad Ivo Fridolin, PhD; Gert Jervan, PhD; Kristjan Pilt, PhD

Aasta Tegija: Ralf-Martin Soe

TalTechi targa linna tippkeskuse FinEst Twins asutaja

Aasta Tegu: Cleveroni Akadeemia

Cleveron AS-i poolt koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor loodud töökohapõhine 3-aastane õppeprogramm

Aasta Läbimurdja: Sotsiaalkindlustusamet

Esimese avaliku proaktiivse automatiseeritud e-teenuse loomine

Ustus Aguri nimeline stipendium: 
Kais Allkivi-Metsoja, TLÜ

Doktoritöö teema: “Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks”, juhendaja Pille Eslon, PhD

Aasta Tegija: Arno Kütt, AS Cleveron asutaja ja omanik

visionäär ja praktik, kes vaatab kogu majanduskeskkonda laiemalt, suudab ühendada nii tehnoloogia- kui ka tööstussektori ning soodustab Eesti-sisest töörännet

Aasta Tegu: Eesti Rahvusvahelise Maja avamine

AS Mainor ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös valminud uudne teenuskeskus välisspetsialistide sisseelamise hõlbustamiseks

Aasta Tegu: varajane hoiatussüsteem Sille

AS Dateli poolt loodud satelliitide ava-andmetel põhinev hoonete ja rajatiste vajumise või tõusmise jälgmise teenus

Aasta Idee: Eesti Rakendusuuringute Keskuse loomine

Anne Sullingu idee asutada rakendusuuringute keskus, kus ettevõtetel koostöös teadlastega oleks võimalus luua kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid

Ustus Aguri nimeline stipendium: Dmytro Fishman, TÜ

Doktoritöö teema “Data integration and mining in bioinformatics”, juhendajad Jaak Vilo, Pärt Peterson ja Hedi Peterson

Aasta läbimurdja: Smart-ID

AS SK ID Solutions’ile Smart-ID tehnilise teostuse eest

Aasta tegija: Vabariigi Valitsuse korraldatud digitaalvaldkonna tippkohtumine

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames 29. septembril 2017 toimunud digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamise eest

Aasta idee: tehisintellektile õigusliku staatuse andmine

Tehisintellektile õigusliku staatuse andmise idee algatajad on Marten Kaevats, Pirko Konsa, Karmen Turk ja Maarja Pild.

Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Shibin, TTÜ

dokoritöö teema “System-Wide Fault Management based on IEEE 1687 IJTAG”, juhendajad Artur Jutman ja Sergei Devadze

Aasta Idee: Paberivaba logistika algatus

Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing Prolog, kes koordineerib initsiatiivi taga oleva esindusliku koostöövõrgustiku tööd.

Aasta Tegijad: Kaidi Ruusalepp ja Karoli Hindriks

kes valiti Euroopa startup- ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka.

Aasta Tegu: Vali-IT programmi ellukutsumine

mille käigus pakutakse 500 inimesele järgmise kolme ja poole aasta jooksul ümberõppe võimalust, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Aasta Tegu: seadusemuudatus, mis vähendab valguskaablite paigalduskulusid

Riigikogu liikmete algatusgrupp – Tanel Talve, Andres Metsoja, Mihhail Stalnuhhin, Andres Ammas, Henn Põlluaas ja Kristjan Kõljalg.

Aasta Läbimurdja: Skeleton Technologies OÜ

kiire ja muljetavaldava läbimurde eest nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Ustus Aguri nimeline stipendium: Artjom Rjabov, TTÜ

doktoritöö teema „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“, juhendajad Aleksander Sudnitsõn, Valery Skliarov

Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Šmorgun, TLÜ

doktoritöö teema „Kõikjaleulatuv interaktsioon“, juhendaja professor David Lamas

Aasta Tegu: e-Estonia showroom´i teostamine 

Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest

Aasta Tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka

e-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest

Aasta Idee: e-residentsuse autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad)

algatus, mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama

Aasta Läbimurdja: Taxify

ülikiirelt masskasutusse läinud teenuse loomise eest

IKT sektori eestkõneleja: Vabriigi President Toomas Hendrik Ilves

Eesti e-arengu ja e-demokraatia võimaluste tutvustamise ning propageerimise eest maailmas

Ustus Aguri nimeline stipendium: Riivo Talviste, TÜ

doktoritöö teema „Turvalise ühisarvutuse praktilise rakendamisega seotud usaldusküsimused ja tehniline keerukus“, juhendajad professorid Sven Laur ja Dan Bogdanov

Aasta Idee: Tartu Ülikooli õppekava “IT õigus” ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekava “Integrated engeneering”


interdistsiplinaarsed, IKT-ga seotud õppekavad

Aasta Tegija: Jaak Vilo

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine

Aasta Tegu: projekt „Netis sündinud“

väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel (projekti konsortsium Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater)

Aasta Läbimurdja: Trigoni Agri AS

IT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks

Ustus Aguri nimeline stipendium: Inna Shvartsman, TTÜ

doktoritöö teema „Meetod ja vahend psühholoogiliselt realistlike simuleeritud treeningolukordade loomiseks“, juhendaja professor Kuldar Taveter

Aasta Tegija: robotivõistlus Robotex’i korraldusmeeskond

suurima noorte seas tehnoloogiaalast huvi tõstva võistluse Robotex korraldamise eest juba 12 aastat

Aasta Tegu: tudengisatelliit ESTCube-1

interdistsiplinaarse koostöö ning kosmosetehnoloogia arendamise eest, mis aitab kaasa ka reaalainete populariseerimisele

Aasta Idee: Progetiigri programm

mis loob eelduse üldhariduskoolides programmeerimise õppimiseks

Aasta Läbimurdja: Eesti tarkvaraettevõte Zeroturnaround OÜ

oma teenustega hüppelise majandusliku edu saavutamise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Sergei Astapov, TTÜ

doktoritöö teema „Adaptiivne klassifitseerimine reaalajas: jagatud agentidel põhinev lähenemine“, juhendaja professor Jürgo-Sören Preden

Aasta Tegija: Karmen Turk

ACTA-temaatika laiaulatusliku diskussiooni algatamise eest

Aasta Tegu: e-raamatute arendaja Margus Küppar

e-raamatute ja lugerite jõulise populariseerimise ning läbimüügi suurendamise eest

Aasta Idee: avaliku sektori valduses oleva teabe teenuste väljatöötamiseks ettevõtetele kättesaadavaks tegemine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Tretjakov, TÜ

doktoritöö teema „Masinõppe meetodid bioinformaatikas“, juhendaja professor Jaak Vilo

Aasta Tegija: Garage 48 Sihtasutus

Eesti start-up vaimu edendamise eeskuju

Aasta Tegu: Eesti IT sektor

valutu ülemineku eest eurole

Aasta Idee: IT Akadeemia

Eesti IKT hariduse parendamise diskussiooni algatamise ja eestvedamise eest Arengufondi poolt

Ustus Aguri nimeline stipendium: Dan Bogdanov, TÜ

doktoritöö teema „Privaatsust säilitav andmetöötlus praktilistes rakendustes”

Aasta Tegija: Kalev Pihl

internetiturvalisuse teadlikkuse tõstmise eest laste, noorte, lastevanemate ja lastega töötajate hulgas

Aasta Tegu: Ericssoni tehase avamine

oluline investeering IKT valdkonda, mis näitas suure rahvusvahelise ettevõtte usku Eesti riiki ja inimestesse

Aasta Idee: EstWin

kogu Eestit uue põlvkonna lairibainternetiga katmine. Väga hea näide IKT-ettevõtete koostööst, mis loob aluse uute IT teenuste loomiseks

Aasta Pidur: Sander Mägi

24 IKT-ettevõtte 10 miljoni kroonise ühise eksporditoetuse taotluse torpedeerimise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Jüri Reimand, TÜ

doktoritöö teema „Geenivõrgustike funktsionaalne analüüs“, juhendaja Jaak Vilo

Aasta Tegija: Margus Püüa

Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna era- ja avaliku sektori koostöö edendamise eest

Aasta Tegu: NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse käivitamine

Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna oskuste rahvusvahelisel tasemel ära kasutamine küberturvalisuse teemade uurimis- ja arendustegevuses

Aasta Idee: Eesti IKT Demokeskus uudse lähenemise eest

Eesti info- ja telekommunikatsiooni sektori toodete ja lahenduste integratsioonist tekkiva sünergia demonstreerimisel ning sektori koostöö arendamisel

Ustus Aguri nimeline stipendium: Maksim Jenihhin, TTÜ

doktoritöö teema “Täiendatud isetesti meetodid kiipsüsteemidele”, juhendaja professor Raimund Ubar

Aasta Tegija: Allan Martinson

Arengufondi loomise eestvedamise ja IKT valdkonna aastatepikkuse edendamise eest

Aasta Tegu: “Arvtikaitse 2009”

era- ja avaliku sektori ühisprojekti käivitamise eest, mis muudab kolme aasta jooksul infoühiskonna teenuste kasutamise olulisel määral turvalisemaks

Aasta Idee: Mobiil-ID teenus AS EMT

alternatiivse mobiiltelefonil põhineva autoriseerimislahenduse põhimõtte väljatöötamise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Tarmo Robal, TTÜ

doktoritöö teema “Veebipõhiste süsteemide ja teenuste rakendamise projekteerimine”, juhendaja professor Ahto Kalja

2006

Aasta Tegija: Andres Keevallik

aastatepikkuse töö eest tehnikahariduse, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse eest seismisel ning aktiivse tegutsemise eest IKT valdkonna edendamisel

Aasta Tegu: e-Valimised

e-valimiste õnnestunud läbiviimiste ja selleks vajalike lahenduste loomise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Tanel Alumäe, TTÜ

doktoritöö teema “Eestikeelse kõne tuvastus”, juhendaja emeriitprofessor Leo Võhandu

Aasta Tegija: Peeter Marvet

väsimatu toimetamise eest infotehnoloogia sõnumi laiadesse rahvamassidesse kandmise nimel, Eesti IT ja telekommunikatsioonisektori huvide kaitsmine EL-i bürokraatia keerdkäikudes

Aasta Tegu: ID-pilet, AS Sertifitseerimiskeskus

ID-pilet on unikaalne pretsedent “piletisüsteemide maailmas” ja täiesti uudne lähenemine pileti mõistele. Tegemist on on-line’s soetatava ja kontrollitava sõiduõigusega, kus kogu informatsioon asub ühes andmekeskuses

Aasta Haridusauhind: Eesti e-Ülikool

EITSA poolt administreeritav kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö arendamine ja lihtsustamine e-õppe erinevate vormide juurutamisel

Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Tšahhirov, TTÜ

doktoritöö teema “Digitaalallkirja ühilduvus riikide vahel”, juhendaja Prof Jaak Tepandi

Aasta Tegija: e-Riigi Akadeemia

e-info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane arendus- ja analüüsikeskus, mille eesmärk on koolitada Eesti juhtivate IT-spetsialistide kaasabil endiste SRÜ, Ida-Euroopa ja Aasia riikide tippametnikke

Aasta Idee: Riiklik riskikapital fond

Juhan Parts, Meelis Atonen, Raul Malmstein

Aasta Tegu: Skype internetitelefoni projekt

eestlaste kaasabil loodud internetitelefon Skype, millega saab interneti vahendusel teha tasuta telefonikõnesid üle maailma

2003

Aasta Tegija: Marek Tiits

Aasta Tegu: Doc@home

Ustus Aguri nimeline stipendium: Marion Lepasaar, TTÜ

juhendaja Ahto Kalja

2002

Aasta Tegija: Uuno Vallner

IKT visionäär ja edendaja

Aasta Idee: ID kaardi käivitamine

Aasta Tegu: Projekt „Vaata maailma“

2001

Aasta Tegija: Linnar Viik

EV peaministri nõunik

Aasta Idee: E-VIIS

Elektroonne Valistuse istungite infosüsteem

Aasta Tegu: EMT e-parkimisteenus

Aasta Haridusauhind: IT Kolledž

2000

Aasta Tegija: Mart Laar EV peaminister

progressiivsete ideede ja lahenduste toetaja IT valdkonnas

Aasta Idee: IT Kolledž

Aasta Tegu: Tele2 tasuta internet

1999

Aasta Tegija: Toomas Sõmera, Eesti Telekomi peadirektor

infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonna arengu edendaja

1998

Aasta Tegija: Jaak Tepandi, TTÜ professor

Eesti infopoliitika raamkava koostaja