Vastuvõtmise tingimused

Põhiprintsiip: vabatahtlikkus ja valmidus anda oma panus Liidu tegevusse ning selle kaudu Eesti infotehnoloogia, elektroonilise side, elektroonikaseadmete tootmise või arenduse, elektroonilise meedia ja sisuteenuste, robootika ja/või nendega seotud valdkondade arengusse.

Liidu täisliikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes:

  1. on registreeritud Eesti Vabariigis ja tegutsenud vähemalt 1 aasta;
  2. järgivad Põhikirja, Eetikakoodeksit ja peavad kinni Liidu Üldkoosoleku otsustest;
  3. kelle põhitegevusala on infotehnoloogia, elektroonilise side, elektroonikaseadmete tootmise või arenduse, elektroonilise meedia ja sisuteenuste, robootika ja/või nendega seotud valdkonnas.

Assotsieerunud liikmeks võib olla ettevõtja (või ettevõtlusega mitteseotud organisatsioon), kelle põhitegevusala ei ole Liidu tegevusvaldkonnas, kuid kes osaliselt tegutseb nimetatud valdkonnas ja kelle huvid ühtivad Liidu eesmärkidega.

Liitumiseks on vajalik esitada ITL-i juhatusele avaldus, millega kinnitatakse, et täidetakse liidu Põhikirja ja Eetikakoodeksit.

ITL-i väärtuspakkumine liikmetele annab ülevaate liikmelisuse väärtustest.

Liikmeks võetakse juhatuse otsusega, kusjuures juhatusel on õigus teha kandidaadi ja tema tegevuse kohta täiendavaid päringuid. Oma otsust Juhatus põhjendama ei pea.

Liikmemaksud on kinnitatud liikmemaksu reglemendiga üldkoosoleku poolt.