Õpi IT-d

Tänapäeval nõuavad kõik ametid IKT-oskusi. IKT on universaalne. Heal IKT-haridusega spetsialistil on võimalus saada töökoht ükskõik millises tööstusharus, näiteks muusika-, moe- või puidutööstuses.

StartIT veebist leiab lisaks ametiprofiilide kirjeldustele ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rolliprofiilide struktuuri, mis näitlikustab töörolle ärimaailmas. Karjäär IT-alal pakub otsingupuu kaudu võimalust endale sobivat IT-eriala ja selle õppimisvõimalusi otsida. Projektide alla on koondatud info IT-kogukonna algatuste kohta. Sündmused viivad kurssi IT-maailmas toimuvaga. Ja lõpuks on soovitused veebikeskkondade kohta, et iseõppijana end proovile panna: Proovi ise!