Tööjõud & haridus

Eestis on nutikas rahvas tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele. 

Kvaliteetse IKT-hariduse ja tööjõu vajaduse tagamiseks seisame selle eest, et:

 • nii IKT-sektoris kui ka teistel elualadel on piisavalt tehnoloogia kompetentsidega tööjõudu;
 • meie õigusruum võimaldab paindlikult rakendada talente Eestist ja välismaalt;   
 • IKT-erialadele õppima asuvate ja eriala lõpetanud noorte arv tõuseb; 
 • IKT kutse- ja kõrghariduse õpe on kvaliteetne, doktoriõpe väärtustatud ning teadlaste ja õppejõudude arv kasvab; 
 • tekivad uued elukestva õppe võimalused, mis soodustavad tehnoloogiaalaste kompetentside levikut kõikidel elualadel.

Liikmete huvide kaitseks ja meie eesmärkide saavutamiseks tegutsevad tööjõu ja hariduse valdkonnas järgmised töögrupid:  

 • Haridus  
  Tegeleme kutse- ja kõrghariduse kvaliteediga, täiend- ja ümberõppe vastavusega tööturu nõudlusele.
 • Töösuhted, tööjõu poliitika
  Seisame paindliku ja efektiivse töösuhete regulatsiooni eest ning tegeleme tööjõu, sh välistööjõu, kättesaadavuse, tingimuste ja maksustamise küsimustega.