E-arve standard

1. juulil 2019 jõustus raamatupidamise seaduse muutmise seadus, millega e-arvete kasutamine muutus avalikule sektorile kohustuslikuks – müüjad on kohustatud edastama vaid e-arveid.

Eesti kohaliku e-arve formaadi haldur on ITL ja siit saate lugeda täpsemat infot Eesti e-arve kohta: