Riigihangete tugi

Koos riigiga on välja töötatud tarkvaraarenduse näidislepingud:

ITL-i soovituslik juhendmaterjal “Tarkvaraarenduse riigihangete parimad praktikad”: