Aukohus

Aukohus kontrollib Eetikakoodeksi järgimist ITL-i liikmete poolt ja käsitleb vastavaid kaebusi, aidates sellega kaasa infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkondade mainet kahjustavate juhtumite vältimisele ning lahendades ettevõtjate vahelised probleemid organisatsiooni siseselt. Aukohtu koosseisu valib ja kinnitab Liidu Üldkoosolek 2 aastaks.
Aukohtule saab esitada kaebuse posti teel aadressile Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn või e-posti aadressile info@itl.ee.

1. detsembri 2022 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aukohtu koosseis:
Anette Soosaar – aukohtu esimees / Telia Eesti AS
Märt Haamer – aukohtu liige / Overall Eesti AS
Ain Järv – aukohtu liige  
Ave Piik – aukohtu liige 
Raul Raudsepp – aukohtu liige / Heisi IT OÜ
Oleg Shvaikovsky – aukohtu liige 
Eero Tohver – aukohtu liige / Uptime OÜ