Eesti IKT klastrist

Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks.

Mis on IKT klaster? Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks. Klastri eesmärk on aidata nii riikidel kui ka organisatsioonidel jõuda oma töö- vm protsesse digitaliseerides tõhususes järgmisele tasemele.

  • Klaster pakub neutraalset platvormi tavaäris konkurentidena tegutsevatele ettevõtetele ühisturunduseks ja äri arendamiseks. Suurendame IKT-ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondadega ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise erinevate pilootprojektide käigus.
  • Oleme rahvusvaheline müügiorganisatsioon, nn one-stop shop. Vahendame kontakte õigete äripartneriteni jõudmiseks rahvusvahelistel sihtturgudel ning tõstame Eesti kui „IT päritolumaa“ tuntust ja toetame klastri partnerite eksporti.
  • Arendame IKT-ettevõtete kompetentse. Suurendame klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise.

IKT klastri fookuses on kolm valdkonda, kus digilahenduste kasutusele võtmine majanduse digitaliseerimisele kõige kiiremini kaasa aitab ja suurimaid muutusi loob: tööstuse digitaliseerimine, e-riigi lahenduste eksport ja intelligentsed transpordisüsteemid. Uuri täpsemalt:

E-riigi lahenduste eksport

Eesti IKT klastri eesmärk on tõsta klastri partnerite eksporditulu läbi: uutele turgudele sisenemise ja ühisturunduse toetamise; ekspordialaste kompetentside arendamise; sihtturupõhiste ühisprojektide algatamise ja elluviimise. Meil on olemas kogemused ja vajalikud referentsid turvalise digitaalse ühiskonna ülesehitamise oskuste ekspordiks. Koostöös partnerettevõtetega oleme loonud veebilehe e-Estoniax.

ITS Estonia võrgustik

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

Tööstuse digitaliseerimine

Soodustame teaduse, IKT-sektori ja erinevate tööstusharude vahelist jätkusuutlikku koosloomet. Klastri peamine eesmärk on suurendada klastripartnerite müügitulu tööstuse valdkonnas läbi: Eesti tööstuse digikompetentside suurendamise; sektorite-üleste koostööprojektide arendamise uute lahenduste tekkeks; ühisturunduse toe pakkumise ekspordiks. Eesti IKT klaster on koondanud tööstuse digitaliseerimise alamklastrisse parimad tööstuse digitaliseerimise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted. Klastri eestvedamisel on algatatud pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes.

Uuri lisaks:


Uudis: EASi ja KredExi ühendasutuse toel läbis Eesti IKT klaster põhjaliku hindamise ning teenis rahvusvaheliselt tunnustatud kuldmärgise, hindajaks organisatsioon ESCA.

Klastriga liitumiseks võta ühendust 

Doris PõldTegevjuht6177 145511 4411