Eesti IKT klastrist

Mis on IKT klaster?

Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks. Klastri eesmärk on aidata nii riikidel kui ka organisatsioonidel jõuda oma töö- vm protsesse digitaliseerides tõhususes järgmisele tasemele.

  • Klaster pakub neutraalset platvormi tavaäris konkurentidena tegutsevatele ettevõtetele ühisturunduseks ja äri arendamiseks. Suurendame IKT-ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondadega ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise erinevate pilootprojektide käigus.
  • Oleme rahvusvaheline müügiorganisatsioon, nn one-stop shop. Vahendame kontakte õigete äripartneriteni jõudmiseks rahvusvahelistel sihtturgudel ning tõstame Eesti kui „IT päritolumaa“ tuntust ja toetame klastri partnerite eksporti.
  • Arendame IKT-ettevõtete kompetentse. Suurendame klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise.

IKT klastri fookuses on kolm valdkonda, kus digilahenduste kasutusele võtmine majanduse digitaliseerimisele kõige kiiremini kaasa aitab ja suurimaid muutusi loob: tööstuse digitaliseerimine, e-riigi lahenduste eksport ja intelligentsed transpordisüsteemid. Uuri täpsemalt:

Klastriga liitumiseks võta ühendust 

Doris PõldEESTI IKT KLASTRI JUHT; TÖÖSTUSE ALAMKLASTER617 7145511 4411