Eesti IKT klaster

Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks.

Meie visiooniks on aidata riikidel ja organisatsioonidel jõuda maailmatasemel digitaalsete ühiskondadeni. 

Mida me teeme:

  • pakume IKT-ettevõtetele neutraalset platvormi   ühisturunduseks ja äri arendamiseks;  
  • suurendame IKT-ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondadega ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise erinevate pilootprojektide käigus; 
  • oleme rahvusvaheline müügiorganisatsioon, nn one-stop shop – vahendame kontakte õigete äripartneriteni jõudmiseks sihtturgudel üle maailma; 
  • tõstame Eesti kui „IT päritolumaa“ tuntust ja toetame klastri partnerite eksporti; 
  • arendame IKT-ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonialaseid kompetentse;
  • viime ellu rahvusvahelisi projekte, mille kaudu toetame klastri partnerite ühistegevuste elluviimist, sh rahaliselt.

The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) tunnustas 2023. aastal Eesti IKT klastrit  rahvusvahelise klastrite kuldmärgisega.