Eesti IKT klastrist

Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks.

Mis on IKT klaster? Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks. Klastri eesmärk on aidata nii riikidel kui ka organisatsioonidel jõuda oma töö- vm protsesse digitaliseerides tõhususes järgmisele tasemele.

  • Klaster pakub neutraalset platvormi tavaäris konkurentidena tegutsevatele ettevõtetele ühisturunduseks ja äri arendamiseks. Suurendame IKT-ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondadega ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise erinevate pilootprojektide käigus.
  • Oleme rahvusvaheline müügiorganisatsioon, nn one-stop shop. Vahendame kontakte õigete äripartneriteni jõudmiseks rahvusvahelistel sihtturgudel ning tõstame Eesti kui „IT päritolumaa“ tuntust ja toetame klastri partnerite eksporti.
  • Arendame IKT-ettevõtete kompetentse. Suurendame klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise.

IKT klastri fookuses on kolm valdkonda, kus digilahenduste kasutusele võtmine majanduse digitaliseerimisele kõige kiiremini kaasa aitab ja suurimaid muutusi loob: tööstuse digitaliseerimine, e-riigi lahenduste eksport ja intelligentsed transpordisüsteemid. Uuri täpsemalt:

Meil on olemas kogemused ja vajalikud referentsid turvalise digitaalse ühiskonna ülesehitamise oskuste ekspordiks. Toetame Eesti IKT klastri tegevuste kaudu oma ettevõtete uutele turgudele sisenemist ning ekspordialaste kompetentside arendamist. Koostöös partnerettevõtetega oleme loonud veebilehe e-Estoniax.

ITS Estonia on Eesti IKT Klastri poolt koordineeritav transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik, mis koondab erinevaid valdkonna osapooli nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

Eesti IKT klaster on koondanud tööstuse digitaliseerimise alamklastrisse parimad tööstuse digitaliseerimise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted. Klastri eestvedamisel on algatatud pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes.

Klastriga liitumiseks võta ühendust 

Doris PõldTegevjuht, Eesti IKT klastri juht6177 145511 4411