Poliitika & ärikeskkond

Nutikas ja visiooniga riik on mugava äri- ja elukeskkonna ning efektiivse riigikorraldusega riik.

Eestis on kasutajasõbralikem ettevõtlus- ja elukeskkond ning tõhusaim riigikorraldus.  

Oleme era- ja avaliku sektori koostöö edendaja õhukese ja nutika riigi arendamisel ning  seisame selle eest, et: 

 • meie liikmetele on tagatud stabiilne, aus ja usalduslik ärikeskkond;
 • ärikeskkonda mõjutavate otsuste ettevalmistamine toimub riigis koostöös IKT-sektoriga ning hoidutakse sektorile uute ja rohkearvuliste õiguslike kohustuste kehtestamisest;
 • Eesti digiriik on jätkuvalt maailma innovaatilisim;
 • Eesti on küberturvaline ja turvalisus on kõigisse arendustesse sisse lõimitud; 
 • oleme riigi põhipartner lairiba plaani elluviimisel. 

Liikmete huvide kaitseks ja meie eesmärkide saavutamiseks tegutsevad poliitika valdkonnas järgmised töögrupid:  

 • Andmed ja AI
  Tegeleme riigi ja erasektori andmete IKT-ettevõtete jaoks kasutamiseks kättesaadavaks tegemise eeldustega ja  räägime kaasa EL ja Eesti õigusaktides.
 • Riigihanked
  Kujundame IKT riigihangete parimaid praktikaid ja otsime koostöös avaliku sektoriga lahendusi liikmete tõstatud murekohtadele ,  ning kujundame liidu seisukohti riigihangete valdkonna õigusaktide eelnõude kohta.
 • Infoturbe nõukoda
  Teeme koostööd avaliku sektoriga küberturvalisuse edendamisel ja tagamisel ning seisame selle eest, et küberturvalisuse regulatsioonid toetavad ettevõtjaid. 
 • Operaatorite nõukoda
  Seisame selle eest, et Eesti ja EL regulatsioonid toetavad elektroonilise side valdkonna arengut ning sidetaristu kui digiühiskonna võimaldajaga arvestatakse planeerimis- ja ehitamisprotessis. 
 • Reaalajamajandus  
  Tegeleme ettepanekute koostamisega selleks, et reaalaja majandus (RTE) saaks tegelikkuseks.
 • IT poliitika nõukoda
  Vahetame infot ja teeme koostööd avaliku sektori IKT juhtimise struktuuridega, julgustame avalikku sektorit innovaatilisi IKT lahendusi kasutama ja kaitseme digiühiskonna arenguvõimelisust, samuti kujundame seisukohti regulatsioonide kohta, mis mõjutavad kõiki liikmeid.
 • IKT strateegiad
  Anname sisendit riigi ja sektori strateegilistesse kavadesse (nt digiühiskonna arengukava) ning kujundame ärikeskkonna pikaajalisi teemasid.

Foto: Rasmus Jurkata