Projektid

Fookusteemasid, millega praegu tegeleme, on kolm: digitaliseerimine nii tööstuse kui ka transpordi-logistika valdkonnas ning e-riigi lahenduste eksportimine. 
IKT klastri eestvedamisel on algatatud targa tootmise pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks (targa rõiva prototüüp ja tark treiler) ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes. Koostöös teiste valdkondadega oleme algatanud mitmeid projekte, näiteks e-kviitungi-süsteem, reaalaja majanduse projektid jm. Oleme käivitanud transpordi innovatsiooni koostöövõrgustiku ITS Estonia.
Eesti IT-firmade lahenduste ja kogemuste rahvusvaheliseks tutvustamiseks, on loodud veebilehe e-Estoniax.com.