Digitaliseerimise teemaliste ääresündmuste korraldamine


Projekti nimi:
Digitaliseerimise teemaliste ääresündmuste korraldamine rahvusvahelistel konverentsidel 2024-2025
Projekti eesmärk: toetada Aafrika riikide demokraatia ja majanduse arengut läbi kasusaajate digipädevuste ja e-valitsemise alaste kompetentside ning üldise digitaliseerimise kasuteguritest teadlikkuse tõstmise. Selleks korraldatakse rahvusvahelistel konverentsidel (Transform Africa Summit 2024 ja 2025) kaks digitaliseerimise teemalist ääresündmust.

Projekti periood: 1.05.2024-31.12.2025
Projekti eelarve: 61 000 EUR

Projekti tegevuste elluviimist toetab: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Jana SilaškovaRahvusvahelistumise juht, e-riik+372 617 7145+372 5340 5200