IKT-sektori edulood

ITL-i liikmetel ja Eesti IKT klastri partneritel on näiteid ja kogemusi, kuidas digilahenduste kasutuselevõtmine aitab ettevõtetel edasi areneda ning innovaatilisi tooteid ja teenuseid leida. Võtmesõnaks on koostöö IKT-sektori, tööstuste ning avaliku sektori vahel.

ITL-i ja klastri fookuses olevate valdkondade kaupa on kategoriseeritud kogemuslood selle kohta, kuidas on erinevaid tehnoloogiaid enda kasuks tööle pannud tööstusettevõtted, millised lahendused on valminud targa toote pilootprojektide käigus, kuidas linnaplaneerimises intelligentseid transpordisüsteeme kasutada ning millised e-riigi lahendused on mujalgi riikides kasutatavad.

Harjumuspäraseid ärimudeleid muutes jõuab uute lahendusteni. IKT-sektor jagab hea meelega oma kogemusi koostööst teiste majandusvaldkondadega.
Doris Põld
Liidu tegevjuht