Küberturvalisuse kampaania VKE-le

19. juuni 2024

ITL otsis ettevõtteid, keda rünnata ning näitas kolme ettevõtte kaasuse põhjal, mil moel end küberrünnakute eest kõige paremini kaitsta saaks.

Viimastel aastatel on olnud Eestis palju küberintsidente, mis on ettevõtetele märkimisväärselt kahju toonud. 1 miljon eurot on summa, mille Eesti ettevõtted aastas küberkurjategijatele loovutavad. Et tõsta ettevõtete teadlikkust küberturvalisuse ja sellega otseselt seotud äririskide osas, korraldas ITL eksperimendi korras heatahtlikud ründed kolmele vabatahtlikule ettevõttele. Kampaanias osalenud ettevõtted nõustusid, et neid “rünnatakse”. Sellest hoolimata õnnestusid kõik rünnakud. Kui ründajad poleks olnud heatahtlikud, oleksid ettevõtted kannatanud reaalselt kahju, mis oleks nende äritegevuse lühemaks või pikemaks ajaks halvanud.   

ITL-i kuuluvate erinevate küberturvalisuse ettevõtete ja RIA tippspetsialistides koosnevad meeskonnad korraldasid täiesti realistlikud ründed autorendifirmale Mobire Eesti AS, raamatupidamis- ja turundustuge pakkuvale ettevõttele Finants ja Marketing OÜ ning puitmajade tootjale EstHus OÜ. Heatahtlikud rünnakud töötasid välja ja viisid ellu SK ID Solutionsi, CYBERS, CybExeri, Cyberarch Consulting, Wisercat Estonia ja mitme teise ITLi liikmesfirma turvaspetsialistid, kes on sarnaste päriselus toimunud rünnetega korduvalt kokku puutunud.  

29. septembril 2023 jagasid ründemeeskonnad ja rünnatud ettevõtete esindajad saadud kogemusi kinos Artis. Uudislõigud TerevisioonisTV3 uudistesStolitsas ja saates Kofe+, ning raadiousutlused Vikerraadio “Huvitajas”, raadio Kuku pärastlõunal ja erisaates “Eetiline häkker”. Fotogalerii sündmusest Facebookis.   

Kampaanias osalejad

Swedpank
Eesti suurima pangana soovime, et meie kliendid saaks teha oma igapäevatööd ja mõtleks ohtudele enne nende tekkimist. Meile on küberturvalisus olnud pika aja jooksul äärmiselt oluline ja seetõttu soovime seda valdkonda ka teistele ettevõtetele selgemaks ja ligipääsetavamaks muuta.

Cyberarch
Akrediteeritud (CREST) Eesti ettevõte, kes pakub mitmeid erinevaid inforturbealaseid teenuseid nii Eestis, kui ka mujal maailmas. Eesmärk on pakkuda nii era- kui avaliku sektori ettevõtetele innovaatilisi lahendusi ja teenuseid pakkudes 360-kraadist vaadet nende süsteemide turvalisusest ning aidates ettevõtteid infoturbealastes vajadustes.

OIXIO on üle 30-aastase ajalooga suurim Eestimaine IT-taristu ja küberturbe ettevõte. Usume, et toimiv ja turvaline IT on organisatsiooni konkurentsieelis ning meie missioon on oma klientidele seda eelist pakkuda.

CYBERS pakub info- ja küberturbe lahendusi Eestis ja lähiturgudel, kliente on nii era- kui ka riigisektorist. Pakutavad teenused hõlmavad küberturbe juhtimist, riskide kaardistamist, parimate praktikate rakendamist ning turvaseiret, et kliendid saaksid küberohtudest tingitud riske maandada ning tagada oma igapäevase äritegevuse jätkusuutlikkuse.

SK ID Solutions on tuntud läbi oma toodete: Smart-ID ja Mobiil-ID, suuremale osale Balti riikide elanikest. Meie lahendused aitavad kiiresti, vähese pingutusega ja turvaliselt laiendada eri suuruses ettevõtetel oma digitaalsete teenuste kasutajaskonda.

Lean Digital nõustab organisatsioone protsesside mudeldamises, analüüsimises, tõhustamises ning digitaliseerimises, aidates valida sobilikud digilahendused, lisaks juurutab ettevõtetes küberturvalisuga ja andmekaitsega seotud protsesse.

CGI
Loome IT-lahendusi nii äri- kui ka avaliku sektori asutustele, et aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Oleme üks maailma suurimaid IT- ja ärinõustamise teenuse osutajaid – digitaliseerime, kaasajastame ja muudame äriprotsesse läbi sobivate IT-lahenduste, et homne oleks tänasest targem.

RIA küberturvalisuse keskus jälgib ja kaitseb Eesti küberruumi 24/7 ning on kontaktpunkt teiste riikide küberturvalisuse asutustele ja poliitika kujundajatele. Eksperdid aitavad märgata, ennetada ja lahendada küberintsidente, nõustavad teenusepakkujaid ja riigiasutusi ning teevad järelevalvet küberturvalisuse seaduse täitmise üle.

CybExer Technologies on Eesti küberturvalisuse ettevõtte, kes arendab ja pakub maailma tasemel küberharjutuse väljaku tehnoloogiat. Neil väljakutel viiakse läbi küberekspertide koolitusi, treeninguid ning tehnoloogia testimist.

Microsoft
Ettevõte, kellel on ulatuslikud teadmised ja kogemused tarkvaraarenduse, riistvara ja pilvetehnoloogia valdkonnas. Mitmekesine tootevalik hõlmab op-süsteeme, tootlikkuse vahendeid, mänge, andmeanalüütikat, tehisintellekti ja palju muid tooteid, mis vastavad turbenõuete standarditele.

Wisercat
Eesti IT-ettevõte, kellel laialdased kogemused tarkvaraarenduses ja IT-alases nõustamises. Missiooniks on luua maailmatasemel innovaatilisi täislahendusi, mis aitavad avalikul sektoril ja äridel läbi viia tähendusrikkaid muudatusi, ehitamaks üles paremini lõimunud jätkusuutlikku ja turvalist ühiskonda.

CybExer Technologies on Eesti küberturvalisuse ettevõtte, kes arendab ja pakub maailma tasemel küberharjutuse väljaku tehnoloogiat. Neil väljakutel viiakse läbi küberekspertide koolitusi, treeninguid ning tehnoloogia testimist.
Loome IT-lahendusi nii äri- kui ka avaliku sektori asutustele, et aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Oleme üks maailma suurimaid IT- ja ärinõustamise teenuse osutajaid – digitaliseerime, kaasajastame ja muudame äriprotsesse läbi sobivate IT-lahenduste, et homne oleks tänasest targem.
OIXIO on üle 30-aastase ajalooga suurim Eestimaine IT-taristu ja küberturbe ettevõte. Usume, et toimiv ja turvaline IT on organisatsiooni konkurentsieelis ning meie missioon on oma klientidele seda eelist pakkuda.
RIA küberturvalisuse keskus jälgib ja kaitseb Eesti küberruumi 24/7 ning on kontaktpunkt teiste riikide küberturvalisuse asutustele ja poliitika kujundajatele. Eksperdid aitavad märgata, ennetada ja lahendada küberintsidente, nõustavad teenusepakkujaid ja riigiasutusi ning teevad järelevalvet küberturvalisuse seaduse täitmise üle.
Lean Digital nõustab organisatsioone protsesside mudeldamises, analüüsimises, tõhustamises ning digitaliseerimises, aidates valida sobilikud digilahendused, lisaks juurutab ettevõtetes küberturvalisuga ja andmekaitsega seotud protsesse.
Eesti suurima pangana soovime, et meie kliendid saaks teha oma igapäevatööd ja mõtleks ohtudele enne nende tekkimist. Meile on küberturvalisus olnud pika aja jooksul äärmiselt oluline ja seetõttu soovime seda valdkonda ka teistele ettevõtetele selgemaks ja ligipääsetavamaks muuta.
Ettevõte, kellel on ulatuslikud teadmised ja kogemused tarkvaraarenduse, riistvara ja pilvetehnoloogia valdkonnas. Mitmekesine tootevalik hõlmab op-süsteeme, tootlikkuse vahendeid, mänge, andmeanalüütikat, tehisintellekti ja palju muid tooteid, mis vastavad turbenõuete standarditele.
Eesti IT-ettevõte, kellel laialdased kogemused tarkvaraarenduses ja IT-alases nõustamises. Missiooniks on luua maailmatasemel innovaatilisi täislahendusi, mis aitavad avalikul sektoril ja äridel läbi viia tähendusrikkaid muudatusi, ehitamaks üles paremini lõimunud jätkusuutlikku ja turvalist ühiskonda.
CYBERS pakub info- ja küberturbe lahendusi Eestis ja lähiturgudel, kliente on nii era- kui ka riigisektorist. Pakutavad teenused hõlmavad küberturbe juhtimist, riskide kaardistamist, parimate praktikate rakendamist ning turvaseiret, et kliendid saaksid küberohtudest tingitud riske maandada ning tagada oma igapäevase äritegevuse jätkusuutlikkuse.
Akrediteeritud (CREST) Eesti ettevõte, kes pakub mitmeid erinevaid inforturbealaseid teenuseid nii Eestis, kui ka mujal maailmas. Eesmärk on pakkuda nii era- kui avaliku sektori ettevõtetele innovaatilisi lahendusi ja teenuseid pakkudes 360-kraadist vaadet nende süsteemide turvalisusest ning aidates ettevõtteid infoturbealastes vajadustes.
SK ID Solutions on tuntud läbi oma toodete: Smart-ID ja Mobiil-ID, suuremale osale Balti riikide elanikest. Meie lahendused aitavad kiiresti, vähese pingutusega ja turvaliselt laiendada eri suuruses ettevõtetel oma digitaalsete teenuste kasutajaskonda.

Kommunikatsioonipartnerid: ITL, CYBERS, RIA, Elisa Eesti AS, Swedbank AS, Microsoft Estonia OÜ.  
Videote produktsioon: Vaas OÜ.

Tootmist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti IKT klaster projekti raames.