Kes me oleme

Oleme IT-ettevõtete koostöövõrgustik, pikema nimega Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ehk ITL – info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. Parendame era- ja avaliku sektori koostööd, meie visiooniks on nutikas Eesti. Liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 70% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Meie eesmärgiks on teha Eesti IKT-ettevõtete tegutsemine lihtsamaks: soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtete-vahelist koostööd. 

Sektori näitajad

Ettevõtete arv
9129
Käive eurodes
7,88 miljardit
Sektori osakaal SKP-st
8%
Töötajate osakaal tööhõivest
7,06%
Töötajate arv
37 789

Allikas: Statistikaamet (andmed august 2023 seisuga)

ITL-i visioon infoühiskonnast 2035 toetub kolmele sambale:

1) Innovaatiline ja kestlik majandus: maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja;

2) Nutikas rahvas: nutikas rahvas tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele;

3) Julge ja visiooniga riik: kasutajasõbralikem ettevõtlus- ja elukeskkond ning tõhusaim riigikorraldus.

Liidu juhtorganiteks on Juhatus ja liidu tegevmeeskond. ITL-i kontor asub Ülemiste tehnoloogialinnakus (Lõõtsa 2b, Tallinn).

ITL-i eelkäijaks on 1992. aastal asutatud Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon (AFA). 23. märtsil 2000 ühines AFA Telekommunikatsiooniettevõtete Liiduga (TEL), asutamisprotsessis osales 40 firmat. Liidu nimeks sai Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liit (ITL).

Loe liidu kujunemisloost pikemalt.