Kes me oleme

Lühidalt, oleme IT-ettevõtete koostöövõrgustik, veidi pikemalt öeldes, oleme Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ehk ITL – info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. Parendame era- ja avaliku sektori koostööd, meie visiooniks on nutikas Eesti. Liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 70% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Meie eesmärgiks on teha Eesti IKT-ettevõtete tegutsemine lihtsamaks: soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtete-vahelist koostööd. 

Sektori näitajad

Ettevõtete arv
5942
Käive eurodes
4,19 miljardit
Sektori osakaal SKP-st
7,5%
Töötajate osakaal tööhõivest
7,06%
Töötajate arv
37 789

allikas: Statistikaamet 

ITL-i visioon infoühiskonnast 2030 toetub kolmele sambale:

1) Nutikas ja julge majandus. Koostööle orienteeritud, maailma agiilseim uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja selle kogemuse eksportija;

2) Nutikas rahvas. Laulev tehnoloogiarahvas, kes on suurem oma väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele ning kasutamisele;

3) Nutikas ja visiooniga riik. Mugavaima äri- ja elukeskkonna ning efektiivseima riigikorraldusega riik.

Liidu juhtorganiteks on Juhatus ja liidu tegevmeeskond. ITL-i kontor asub Ülemiste tehnoloogialinnakus (Lõõtsa 2b Tallinn).

Ajalootund

ITL-i eelkäijaks on 1992. aastal asutatud Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon (AFA). 23. märtsil 2000 ühines AFA Telekommunikatsiooniettevõtete Liiduga (TEL), asutamisprotsessis osales 40 firmat. Liidu nimeks sai Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liit (ITL).