Kes me oleme

Oleme IT-ettevõtete koostöövõrgustik, pikema nimega Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ehk ITL – info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. Parendame era- ja avaliku sektori koostööd, meie visiooniks on nutikas Eesti. Liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 70% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Meie eesmärgiks on teha Eesti IKT-ettevõtete tegutsemine lihtsamaks: soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtete-vahelist koostööd. 

Sektori näitajad

Ettevõtete arv
9129
Käive eurodes
7,88 miljardit
Sektori osakaal SKP-st
8%
Töötajate osakaal tööhõivest
7,06%
Töötajate arv
37 789

Allikas: Statistikaamet (andmed august 2023 seisuga)

ITL-i visioon infoühiskonnast 2035 toetub kolmele sambale:

1) Innovaatiline ja kestlik majandus: maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja;

2) Nutikas rahvas: nutikas rahvas tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele;

3) Julge ja visiooniga riik: kasutajasõbralikem ettevõtlus- ja elukeskkond ning tõhusaim riigikorraldus.

Kaitsmaks oma liikmete huvisid, on ITL DigitalEurope’i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Maksumaksjate Liidu liige.

Liidu juhtorganiteks on Juhatus ja liidu tegevmeeskond. ITL-i kontor asub Ülemiste tehnoloogialinnakus (Lõõtsa 2b, Tallinn).

ITL-i eelkäijaks on 1992. aastal asutatud Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon (AFA). 23. märtsil 2000 ühines AFA Telekommunikatsiooniettevõtete Liiduga (TEL), asutamisprotsessis osales 40 firmat. Liidu nimeks sai Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liit (ITL).