Privaatsustingimused

Andmekaitsetingimused on viimati uuendatud 12.10.2023.

Andmete vastutav töötleja on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (reg. kood: 80000876; edaspidi ITL). Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta ITL-is, kirjuta e-posti aadressile info@itl.ee.

Mõisted

Andmesubjekt on isik, kelle isikuandmeid ITL töötleb.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum ehk peaaegu kõik isikuandmetega tehtavad toimingud.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestub veebilehe külastaja seadmesse ja mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel.

Vastutav töötleja on juriidiline isik (ITL), kes üksi ja koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ning viisid.

Volitatud töötleja on juriidiline isik (nt raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte), kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Meie liikmete töötajate isikuandmete töötlemine

Töötleme oma liikmesorganisatsioonide töötajate isikuandmeid:

 • organisatsioonisiseseks infovahetuseks ja suhtluseks (nt meiliaadress, seos liikmesorganisatsiooniga);
 • liikmesuhete haldamiseks (nt nimi, meiliaadress, seos liikmesorganisatsiooniga);
 • ürituste korraldamiseks ja jäädvustamiseks (nt nimi, meiliaadress, pilt);
 • veebis toimuvate ürituste salvestamiseks ja liikmetega jagamiseks (nt videosalvestis, nimi);
 • lepingute sõlmimiseks (nt nimi, meiliaadress, seos liikmesorganisatsiooniga);
 • väliste komisjonide ja nõukodade töös osalemiseks (nt nimi, meiliaadress, seos liikmesorganisatsiooniga);
 • turunduse ja kommunikatsiooni korraldamiseks (nt nimi, pilt, seos liikmesorganisatsiooniga).

Peamiselt töötleme oma liikmesorganisatsioonide töötajate andmeid nõusoleku alusel, kuid mõningatel juhtudel töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (nt teabe edastamine liikmesorganisatsiooni esindajale) ja õigustatud huvi alusel (nt liikmesuhete haldamine). Oma liikmesorganisatsioonide töötajate isikuandmeid töötleme, sealhulgas säilitame ja edastame vaid õigusliku aluse olemasolul ja lähtudes seadustest tulenevatest nõuetest.

Meile tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

Värbamisel töötleme kandidaatide kontaktandmeid ja kandideerimisega seotud materjale. Töötlemise alus on kandidaadi nõusolek ja kandideerimisandmeid säilitame aasta aega võimalike vaidluste lahendamiseks õigustatud huvi alusel.

Meie poolt hallatavate veebilehtede külastajate isikuandmete töötlemine

Selleks, et tagada korrektne kasutajakogemus ja analüüsida kodulehe külastuste statistikat, kasutatakse ITL-i veebilehtedel küpsiseid.

Kasutame kahte tüüpi küpsiseid:

 • rangelt vajalik küpsis, mis laaditakse automaatselt meie veebilehtede külastajate seadmetesse ja mis tagab veebilehe nõuetekohase toimimise. Rangelt vajaliku küpsise toimimiseks töötleme veebilehe külastaja IP-aadressi ja küpsis kehtib aasta aega;
 • Google Analyticsi küpsised, mis laaditakse veebilehtede külastajate seadmetesse ainult juhul, kui külastaja annab selleks nõusoleku, vajutades veebilehel ilmuvas aknas „Nõustun“. Google Analyticsi küpsiste kasutamise poliitika kohta saab lähemalt lugeda Google’i lehelt „Privaatsus ja tingimused“

Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid edastame vaid õigusliku aluse olemasolul ja lähtudes seadustest tulenevatest nõuetest. Edastame oma töötajate ja liikmesorganisatsioonide töötajate isikuandmeid (nt nimi, meiliaadress, seos liikmesorganisatsiooniga) volitatud töötlejatele, kes tegelevad meie veebilehtede haldamise ja majutamise (Apek Digital, Zone Media), raamatupidamise (Grow Finance OÜ), pilveteenuse pakkumise (Microsoft, Primend), liikmete haldamiseks vajalike teenuste pakkumise (Nopilot Technology OÜ) ja koolitamisega. Samuti edastame mõningate välisrahastusega projektide puhul oma töötajate ja liikmesorganisatsioonide töötajate andmeid (nt nimi, seos liikmesorganisatsiooniga, üritustel osalemise info) projektide rahastajatele (nt mõni riigiasutus või Euroopa Liidu institutsioon). Samuti edastame oma töötajate isikuandmeid riiklikesse registritesse ja töötervishoiuga tegelevatele asutustele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi, ning teistele ettevõtetele (nt pangad ja telekommunikatsiooniettevõtted), et tagada töötajatele vajalikud töövahendid.

Meie sotsiaalmeedia lehtede külastajate isikuandmed

Facebook

Facebook teavitab meid, kui oled märkinud, et sulle meeldib meie leht või kui oled asunud meid jälgima. Seda näevad vaid meie töötajad, kellel on ligipääs meie Facebooki kontole, ja inimesed, kelle oled Facebookis oma sõbraks märkinud. 
Meie Facebooki lehtekülastadestuleb arvestada, et Facebook töötleb kasutajate andmeid. Kuigi meie jaoks onstatistilised andmed anonüümsed, kasutab Facebook statistika koostamisel isikuandmeid.
Soovi korral tutvu ka Facebooki privaatsuspõhimõtete ja küpsiste eeskirjadega.

LinkedIn

LinkedIn teavitab meid, kui oled avaldanud soovi meiega seost luua (connect), kommenteerinud või jaganud mõnda meie postitust või artiklit või mõnele meie postitusele reageerinud. Seda teavet näevad kõik LinkedIni sisse loginud kasutajad.
Meie LinkedIni lehte külastades tuleb arvestada, et LinkedIn töötleb kasutajate andmeid.
Soovi korral tutvu ka LinkedIni privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga.

Twitter

Twitter teavitab meid, kui oled meie kontot jälgima asunud.
Meie Twitteri lehte külastades tuleb arvestada, et Twitter töötleb kasutaja andmeid. Soovi korral tutvu ka Twitteri privaatsuspoliitika ja küpsiste ülevaatega

Andmesubjekti õigused

 • õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus nõuda asjakohasel juhul oma andmete parandamist. Kui märkad viga enda andmetes, anna sellest kohe teada;
 • õigus nõuda asjakohasel juhul oma andmete kustutamist. Juhime tähelepanu, et saame kustutada andmeid vaid enda ja andmete volitatud töötleja süsteemidest ning seda vaid juhul, kui andmete töötlemise alus on andmesubjekti nõusolek;    
 • õigus piirata asjakohasel juhul isikuandmete töötlemist. Töötlemist ei saa piirata juhul, kui meil on seadusest tulenev alus andmeid töödelda;
 • õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiad nende veebilehelt aki.ee.

Oma õigustega seoses võta meiega ühendust aadressil info@itl.ee

Kontaktid

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Registrikood: 80000876
Kontakt: Lõõtsa tn 2b, Tallinn
Kontakt: info@itl.ee