Äriarendus & eksport

Meie eesmärk on, et Eesti ettevõtted jõuaksid toodete arendamisel uuele tasemele. Lisandväärtust annavad teenustamine ja tootestamine, millega saab teadussaavutusi muuta reaalseteks tehnoloogilisteks lahendusteks.

Eesti majandus on kestlik, koostööle orienteeritud, maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja nende kogemuste eksportija. 

Majanduse digitaliseerimise kiirendamisele kaasa aitamiseks seisame selle eest, et: 

 • meil oleks reaalajas toimiv ettevõtluskeskkond ja andmepõhine majandus;  
 • digitaliseerimine ja rohepööre ellu viidaks;
 • liikmete eksport on toetatud ja Eesti kuvand maailma viidud; 
 • meie liikmete teadusarenduse ja innovatsioonivõimekuse kasv on järjepidev. 

Liikmete huvide kaitseks ja meie eesmärkide saavutamiseks tegutsevad äriarenduse ja ekspordi valdkonnas Eesti IKT Klaster ja ITS Estonia võrgustik koos järgmiste töögruppidega: 

 • E-riigi eksport
  Tegeleme e-riigi ekspordist huvitatud ettevõtete koondamise ja nende ühistegevuste planeerimisega.
 • Nutika liikuvuse valdkond ja ITS Estonia võrgustiku eksport
  Tegeleme intelligentse transpordi taristu valdkonna arendamise ning liikmete ekspordi toetamisega.
 • ITS Tark taristu  
  Aitame kaasa intelligentse transpordi taristu valdkonna arendamine.
 • ITS Isejuhtivate töögrupp  
  Keskendume autonoomsete ja kaugjuhitavate innovaatiliste, täiselektriliste sõidukite mõistes  linnade autostumise ja liigse isikliku auto kasutamise vähendamisele, sertifitseerimise ja testimise küsimustele, efektiivsemale ja mugavamale transpordile, liiklusohutuse kasvatamisele.
 • ITS Reisijate liikuvus
  Aitame kaasa ühistranspordi nutikale korraldamisele, kaasates sealjuures ka alternatiivseid liikumisviise.
 • ITS Nutikad kaubaveod  
  Tegeleme transpordi- ja logistikasüsteemide efektiivsuse, turvalisuse ning jätkusuutlikkuse teemadega.
 • Tööstuse digitaliseerimine  
  Koondame parimaid tööstuse digitaliseerimise eksperte, toetame Eesti tööstuse digikompetentside suurendamist ja sektoriteülest koostööd.
 • Innovatsioon
  Korraldame innovatsiooni ja T&A juurutamiseks vajalikke koolitusi ja infopäevi ning tutvustame toetusmeetmeid.