Äriarendus & eksport

Meie eesmärk on, et Eesti ettevõtted jõuaksid toodete arendamisel uuele tasemele. Lisandväärtust annavad teenustamine ja tootestamine, millega saab teadussaavutusi muuta reaalseteks tehnoloogilisteks lahendusteks.

Eesti majandus on kestlik, koostööle orienteeritud, maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja nende kogemuste eksportija. 

Majanduse digitaliseerimise kiirendamisele kaasa aitamiseks seisame selle eest, et: 

 • meil oleks reaalajas toimiv ettevõtluskeskkond ja andmepõhine majandus;  
 • digitaliseerimine ja rohepööre ellu viidaks;
 • liikmete eksport on toetatud ja Eesti kuvand maailma viidud; 
 • meie liikmete teadusarenduse ja innovatsioonivõimekuse kasv on järjepidev. 

Liikmete huvide kaitseks ja meie eesmärkide saavutamiseks tegutsevad äriarenduse ja ekspordi valdkonnas Eesti IKT Klaster ja ITS Estonia võrgustik koos järgmiste töögruppidega: 

 • E-riigi eksport
  Tegeleme e-riigi ekspordist huvitatud ettevõtete koondamise ja nende ühistegevuste planeerimisega.
 • Tööstuse digitaliseerimine  
  Koondame parimaid tööstuse digitaliseerimise eksperte, toetame Eesti tööstuse digikompetentside suurendamist ja sektoriteülest koostööd.
 • Innovatsiooni töögrupp
  Korraldame innovatsiooni ja T&A juurutamiseks vajalikke koolitusi ja infopäevi ning tutvustame toetusmeetmeid.