Bellus Furniture – IT-lahendus, mis vähendas tarneaega

19. juuli 2024

Bellus Furniture OÜ on aastast 1997 tegutsenud ettevõte, mis on tõusnud üheks juhtivaks pehme mööbli tootjaks Eestis.

Bellus Furniture OÜ on aastast 1997 tegutsenud ettevõte, mis on tõusnud üheks juhtivaks pehme mööbli tootjaks Eestis. Aastane toodang on 100 000 diivanit ja voodit, põhilised turud on Soome, Rootsi ja Norra kõrval ka Saksamaa, Šveits, Holland, Belgia, aga ka Ukraina ning Läti-Leedu.

Väljakutse

Tarkvarafirma Flowit OÜ poole pöörduti seoses vajadusega automatiseerida kontoripoole tööprotsesse. Lähteprobleemina sõnastati tellimuste jõudmine Belluseni e-posti teel, mis tuli esmalt digitaliseerida ning seejärel tootmistarkvarasse sisestada.Eesmärk oli automatiseerida andmete kogumine ning liikumine, et mitte sisestada korduvalt sama infot alates toote parameetritest, tarneaadressist jm.

Lahendused

Tänu robootilisele protsesside automatiseerimisele (RPA) loetakse sissetulev info masinliidestega sisse või sisestavad kliendid juba selle ettenähtud vormis, mille programm ära tunneb. Nii pole vaja andmeid käsitsi sisestada ning erinevatesse ettevõttes kasutatavatesse programmidesse jõuavad andmed automaatselt.

Eesmärgiks polnud ehitada ühte monoliitset liidest, vaid muuta olemasolevate tarkvarade kasutamine efektiivsemaks ja samas säilitada võimalus vajadusel ka mingi tarkvara paindlikult ja kiiresti välja vahetada. Sisuliselt imiteeribki lahendus inimest arvuti taga, kes tegeleb igapäevaselt andmetega müügi-, tootmis-, juhtimis- või mõnel muul tasandil. Lahendus võimaldab:

  • Tellimuse sisestamisel hakata ilma viibeta tootmist planeerima, mistõttu väheneb tarneaeg.
  • Toota kuluefektiivsemalt, kuna tootmises tekib võimalus planeerida sarnased tööprotsessid samale ajale.
  • Kogu info liigub erinevate osapoolteni automaatselt ning puudub vajadus seda mitu korda sisestada.
  • Viga andmete sisestamisel on ettevõtte jaoks üsna kulukas. Tänu automatiseerimisele viiakse vigade tekkimise tõenäosus andmete sisestamisel miinimumini. Võit võib olla aastas kuni 50 000 eurot.
    Töötajatel on enam aega tegeleda andmesisestamise asemel klienditeeninduse ja reaalse müügitööga.

Juurutamise protsess

Arenduse juurutamisel on psühholoogiline risk üks suurimaid. Esmane töötajate reaktsioon on reeglina negatiivne, kuna robot hakkab tegema töölõike, mida seni on teinud inimesed. Kui automatiseerimises nähakse võimalust pühendada enam aga loomingulisele tööle, siis suhtumine reeglina muutub. Nii on arenduste juurutamisel võtmetähtsusega mitte niivõrd tehnilised detailid, kuivõrd ettevõtte juhtimine ning inimeste julgustamine uuendustega kaasa minema.

Ühest küljest peab ettevõtte saama aru oma vajadusest ja välja mõtlema küsimuse, millele lahendus on vaja leida, teisalt mõjutab mõtteviis ja suhtumine oluliselt seda, mida pudelikaeltena nähakse ja kuivõrd ollakse altid uuendusi proovima ja omaks võtma. Ka ettevõtte lõppkliendid peavad olema avatud uuendustele ning lahendust tuleb ka neile „müüa“. Kui väheneb vigade ja reklamatsioonide arv ning tarneaeg muutub lühemaks, on võimalik edasimüüjaid enam kaasa tõmmata.

Tulemused ja kasu

Tehnoloogia areneb sedavõrd kiiresti, et ettevõte peab järjepidevalt mõtlema, kuidas oma äri efektiivsemaks muuta. Konkurentsis püsimiseks on kriitiline vähendada tarneaega ja viia kulutused miinimumini, mistõttu tuleb sõnastada aina uusi eesmärke ja probleemülesandeid. Kokku võttis Belluses kontoripoole info digitaalne automatiseerimine koos esmase testimisega kaks kuud, lahendust on kasutanud ca aasta. Iga arendus paneb mõtlema ettevõtte kui terviku peale ning arendusprotsessi käigus kaardistati kitsaskohad, millega edasi liigutakse.

Nii tegeletaksegi täna Belluses juba tootmisprotsesside automatiseerimisega. Lisaks tarneajale, mis muutub aina olulisemaks konkurentsis püsimise eelduseks, on klientidele aina olulisem ka mugavus. Kui täna täidavad kliendid tellimuslehti, siis tulevikus saadetakse kliendile juba eeltäidetud tellimusvorm vastavalt tema ostukogemusele.

Tekst: Kadri Tamm, fotod: Julia-Maria Linna.
Jaanuar 2019. a.

Tööstuse digitaliseerimise näidislood on valminud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi DIGINNO BSR projekti raames.