Barrus: digitaliseerimine kui ärivajadus

19. juuli 2024

Barrus AS toodab aastas 75 000 m3 kõrgkvaliteetset tisleriliimpuitu, millest valmivad ukse-, akna- ja trepitooted ning liistud. Ettevõte ekspordib 80% toodangust, peamiseks sihtturuks on Skandinaavia.

Barrus AS toodab aastas 75 000 m3 kõrgkvaliteetset tisleriliimpuitu, millest valmivad ukse-, akna- ja trepitooted ning liistud. Ettevõte ekspordib 80% toodangust, peamiseks sihtturuks on Skandinaavia.

Väljakutse

Tööstusettevõtetes käib pidev võidujooks ajaga: et pakkuda kliendile lühikesi tarneaegu ja ise ettevõttena kasumlik olla, peab suutma tootmist aina paremini planeerida, kiiremini toota ja teha seejuures vähem vigu.

Koostöö Columbusega oli ajendatud soovist teha ettevõttele laiem kaardistus ja paika panna teemad, millega edasi liikuda. Erinevad küsimused, mida läbi digitaliseerimise lahendada, on seotud eelkõige ettevõtte kasvu ja keerukusastme kasvuga. Näiteks on muutunud müügiloogika ja kliendibaas ning juurde tulnud uusi tooteid. Samuti on puidu omadusi vaja tootmise igas etapis palju enam analüüsida ja teha seda palju kiiremini, kui ilma digilahendustega oldaks suutelised.

Esimese sammuna viidi läbi digiaudit, millega kaardistati hetkeseis ja loodi digitaliseerimise strateegia. Esmaseks eesmärgiks oli ühtlustada ettevõtte näidikute süsteem ja planeerida paremini puiduvoogu:

  • Ühtse näidikute süsteemi loomine oli vajalik, et kogu tootmist puudutav info oleks kõigile ühtemoodi ja reaalajas nähtav. Kui mõni aeg tagasi täitsid ettevõtte erinevad üksused oma eesmärke, siis täna on vaja laiemat fookust: hinnata ettevõtet ja tootmist tervikuna.
  • Samuti tuleb täna otsused teha olukorras, kus toore laos ei ole: hinnata kiiresti, mis materjali on vaja sisse tellida, et olemasolevad tellimused saaksid täidetud võimalikult kuluefektiivselt ja materjali ülejääk oleks minimaalne.

Lahendused

Ettevõtte kasvades ja arenedes tuleb inforuumi korrastada ning keskenduda kindlatele eesmärkidele. Nii alustati andmemudeli korrastamisest, seejärel võeti erinevad ettevõttes kasutatavad tarkvarad ning loodi töölauarakendus, kus kuvati olulist infot kõigile reaalajas ja ühte moodi. Oluline töövahend oli siinjuures Power BI, mille abil andmed korrastati, ühendati andmemudeliks, visualiseeriti ning seejärel tehti need ettevõtte töötajatele kättesaadavaks.

Tänapäevase tootmise näol on tegemist justkui niidistikuga, kus tootmisest tulev info võimaldab teha kiireid otsuseid tootmise planeerimisel. Esimene suurem väljakutse oli kvaliteedisüsteemi digitaliseerimine. Andmete reaalajas kuvamine võimaldab andmete liikumist erinevates suundades: otse tootmistsehhis toimuva edastada juhtimistasandile ja ka tagasi tsehhi. Kui varem oli otsuste langetamiseks vaja andmeid interpreteerida, siis dünaamilises olukorras on seda väga keeruline teha.

Ka toormevoogude kontrollimise osas oli eesmärk kasutada sisemisi ressursse võimalikult efektiivselt, vähendada raiskamist ja kasutada materjali maksimaalselt ära. See eeldab aga puidu omaduste pidevat analüüsimist.

Juurutamise protsess

Arenduste puhul on kriitilise tähtsusega eeltöö: vajaduse kaardistamine, et digitaliseerimised oleksid äri teenistuses ja oskaksime ka mõõta, mida need meile kasu tõid. Nii pole IT-lahenduse väljatöötamine pelgalt IT-osakonna rida, vaid ettevõtte terviku ärivajadus. Barrus on oma inimesi kaasanud võimalikult palju, et leida juba arenduse varases staadiumis kompromisse. Reeglina, kui töövahendist on kasu, minnakse uuendustega hea meelega kaasa. Oluline on kõigile teadvustada, et maailm meie ümber muutub ja ka ettevõttel on vaja pidevalt liikuda: muidu liigub keegi teine.

Veidi keerukam on jõuda selleni, et osakonnad, kes tegelesid varem oma üksuse plaanidega, keskenduksid koos ettevõtte eesmärkidele.

Tulemused ja kasu

Barruses on uuenduste testimisperiood olnud liialt lühike, et teha pikaajalisi järeldusi. Küll võib tuua välja järgmised kasutegurid:

  • Kvaliteediandmete digitaalne kogumine aitab tõmmata fookust probleemsetele kohtadele. Tänu digilahendusele on tagasisidestamine oluliselt kiirem ja nähtav kogu ettevõttele. Nt on võimalik saada detailne tagasiside tööpingi tasandil ja kiiremini probleemile reageerida.
  • Andmete interpreteeritavus on oluliselt paranenud – kui andmed erinevates tabelites, programmides on kehvasti hoomatavad, kulutab see aega ja energiat. IT-tööriistad aitavad planeerida tootmist ja teha kiiremaid otsuseid.
  • Võimalik on dünaamiliselt laoseise hinnata ja materjali jooksvalt vastavalt vajadusele sisse osta. Tänu sellele on puiduvoo planeerimine kiirem ning säästlikum.
  • Lühikeste tarneaegade tõttu tuleb teha täpsemaid otsuseid: IT-tööriistad tootmise planeerimisel, vigade analüüs ning ajavõit on tõstnud ettevõtte sisemist efektiivsust.

Tootmises tekib andmeid palju ja need tuleb aina kiiremini, paremini, säästlikumalt ja ülevaatlikumalt kätte saada. Barrus soovib olla reaalaja ettevõte, kus otsuse tegemiseks kulub võimalikult vähe aega. Nii on täna töös 4–5 projekti ning tulevikus haaravad digilahendused kindlasti ka tootmispõranda.

Tekst: Kadri Tamm, fotod: Barrus.
Veebruar 2019.a.

Tööstuse digitaliseerimise näidislood on valminud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi DIGINNO BSR projekti raames.