ABB Eesti sai tuge uuest projekti haldusvahendist

04. aprill 2021

ABB vajas tootmisprotsessi planeerivat ja juhtivat projektihaldusvahendit, millega toetada tootmisettevõtte tegevusi.

Enam kui 130 aasta pikkuse ajalooga ja rohkem kui sajas riigis tegutsev ABB suunab oma tegevuse nelja globaalselt juhitud valdkonda – elektrifitseerimine, tööstusautomaatika, ajamid ning robootika ja diskreetne automaatika, mida toetab digitaalne platvorm ABB Ability. Eestis tegutseb ABB 1992. aastast, pea algusaegadest peale tegeletakse ka tootmisega.

Väljakutse

ABB vajas tootmisprotsessi planeerivat ja juhtivat projektihaldusvahendit, millega toetada tootmisettevõtte tegevusi. On oluline, et tootmist juhtival süsteemil oleks võimalik suhelda ka teiste ettevõttes kasutusel olevate tarkvaradega, sealhulgas ka raamatupidamistarkvara ja finantsarvestusega.

Varem oli töövahendina kasutuses Excel, ent ettevõtte kasvuga suurenes ka erinevate Exceli-tabelite ja andmebaaside arv, mis ei olnud omavahel seotud ning lõpuks oli neid väga raske hallata. Eriti oluline oli hinnaarvutuse (full cost mudel) pool, ent igal müügimehel oli ajapikku tekkinud oma tabel.

Lahendus

ABB ja Uptime’i koostöö tulemusel arendati välja spetsiaalne tarkvara, mis aitab ABBl täita müügi- ja tootmiseesmärke.

ABB Eesti kommunikatsioonijuht Sven Sommer räägib, et vajadus uue IT-lahenduse järgi, mis koondaks endas kõiki protsesse ja kasutatavaid tarkvarasid, sai selgeks 2003. aastal.

„Järgnes süsteemi analüüs ja ABB vajaduste kirjeldamine, mis lõppes koostöölepingu sõlmimisega Uptime’iga 2005. aastal. Tööd jagati kolme põhietapi vahel, mis järgmistel aastatel valmisid,“ kirjeldab Sommer.

2009. aastal integreeriti TAKU lahendus SAP-süsteemiga (finantstarkvara), mille ABB võttis kasutusele varasema SCALA asemel, 2015. aastal täiendati oluliselt TAKU raportite funktsionaalsust: kõik raportid liikusid veebibrauserisse, kust sai hea ülevaate müügiplaanidest ja -ennustustest kui ka tootmises tekkinud kitsaskohtadest.

Seejärel lisandusid tootmisesse online-infotablood, mis kajastasid tootmisliinide KPIsid (Key Performance Indicator – tulemuslikkuse võtmenäitaja).

Mullu kohaldati lahendus vastavalt tootmise ja korrashoiutegevuse vajadustele: uue tarkvara nimeks sai TAKU. „See on n-ö rätsepaülikond, mis tehti ABB tootmisüksuse vajadusi silmas pidades, süsteem, kus hallatakse projekte algusest lõpuni. Sealhulgas läks tootmise planeerimise detailsus välja iga tootmistöötajani, kelle oskuste taseme järgi planeeris süsteem kogu projekti kulgemise,“ kirjeldab Sommer.

Samuti on TAKU integreeritud ABBs globaalselt kasutatava finantstarkvaraga SAP.

„Valdav enamik töötajaist olid uue tarkvaraga väga rahul, kuna programm tehti nende soovide ja nõuete järgi,“ kinnitab Sven Sommer. „Täna saab tagantjärele öelda, et sellest räägivad ülivõrdes isegi need inimesed, kes meilt lahkunud. Mõnel juhul on algatatud sarnase tarkvara juurutamine ka oma uues ettevõttes.“

Tarkvara on abiks nii tootmisjuhtidele, projektijuhtidele kui müügipersonalile, lastes neil teha operatiivselt pakkumisi ja andes pideva ülevaate pakkumiste ja tellimuste seisundi kohta. Samuti annab süsteem lihtsustatud ülevaate käimasolevate projektide hetkeseisust.

Lisaks saab ühtses süsteemis hallata müügieesmärke, projekte ja nende eelarveid ning saata andmeid otse ABBs kasutatavasse raamatupidamistarkvarasse arvete tegemiseks ja palkade arvestamiseks. Valitud andmete põhjal saab koostada põhjalikke aruandeid ning hinnaarvutusmoodul tagab, et pea koheselt on võimalik teada saada projektile kuluv aeg ja hind.

Juurutamise protsess

„Vaatamata ABB suurusele ja globaalsele haardele leiti arenduse käigus hea koostöömudel, mis sobib hästi just suurkorporatsioonile, kuid tagab samas ka teatava paindlikkuse – tegevusi saab ümber korraldada ka jooksvalt,“ ütles Uptime’i tehnoloogiajuht Raimo Seero.

Arendusel kasutati Microsofti .NET, MS SQL-i ja WinFormsi tehnoloogiaid, paigaldati vajaminevad veebiserverid info kuvamiseks ja andmete sisestamiseks ning back-end-lahendused ehk taustajõuna rakendusserverid, mis on pidevas ühenduses teiste ettevõttes kasutusel olevate tarkvarade ja raamatupidamistarkvaraga.

Tulemused ja kasu

Spetsiaaltarkvara annab võimaluse kasutusele võtta ABB enda ärivajadustest lähtuvalt välja arendatud lahenduse – ükski juba n-ö valmis tarkvaralahendus poleks seda säärasel määral võimaldanud. Lahendus on juba aidanud ettevõttel tootmist olulisel määral lihtsustada ja efektiivsemaks muuta:

  • Viie ja enama erineva Exceli asemel olid kõik andmed ja arvutused koondatud ühte süsteemi, mis oli kergesti hallatav ja ka kontrollitav, sh kõik tegevused seoses hinnaarvutussüsteemi muutmisega logi kaupa. Hiljem, kui ABB võttis kasutusele SOX-süsteemi, läks tehasel selle juurutamine lihtsamalt, kuna TAKUs oli see funktsionaalsus juba osaliselt sees.
  • Kiire ja kerge ülevaade projekti kulgemisest ehk info, millises etapis projekt viibib ja kui palju on sellega tööd tehtud võrreldes plaaniga.
  • Tootmise planeerimine ja jälgimine. Kuna kõik töötjad raporteerisid oma tunnid läbi TAKU, siis oli tööajast hea ülevaade. See funktsionaalsus on hinnaarvutamise kõrval teine, mis aitas kaasa ettevõtte tulemuste paranemisele. Selge ülevaade ressursside planeerimisest on esimene samm efektiivsuse kasvu poole.
  • Kõik protsessid muutusid mõõdetavaks. Igale protsessi osale tekkis eesmärk, mis oli kõigile selgelt ja lihtsalt jälgitav ning kuvatav.

Tekst: Liivi Tamm, tabel: ABB.
Veebruar 2020. a.

Tööstuse digitaliseerimise näidislood on valminud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi DIGINNO BSR projekti raames.