Jätkusuutlikkuse aruandluse tööriist

Projekti nimi: Jätkusuutlikkuse aruandluse tööriista välja töötamine
Projekti eesmärk: Ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiv (CSRD) tuleb 2025. aastaks inkorporeerida kõigi ELi liikmesriikide siseriiklikesse õigusaktidesse. ELi õigusaktid nõuavad, et teatud ettevõtted avalikustaksid ESG aruandlusvormingus teabe selle kohta, kuidas nad tegutsevad ning juhivad keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisprobleeme. Projekti raames töötatakse välja jätkusuutlikkuse aruandluse metoodika vastavalt EFRAG standardile ja juhistele ning vastavalt metoodikale digitaalne aruandluskeskkond, mis annab juhised, milliseid andmeid esitada ESG aruande täitmiseks.

Projekti periood: 1.01.2023-31.12.2025
Projekti kogueelarve: 3 477 324 EUR
Projekti partnerid: juhtpartner MKM, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, ITL, Teeme Ära SA, Soome Majandus- ja Tööministeerium, DIMECC, Läti Keskkonnakaitse ja Regionaalarenguministeerium, LIKTA, Leedu Majandus- ja Innovatsiooniministeerium, INFOBALT, Poola WAMA COOP

Projekti tegevuste elluviimist toetabEuroopa Liit Interreg Läänemere Regiooni Programm

Allan TammeInnovatsiooni- ja jätkusuutlikkuse valdkonna juht+372 6177 145+372 5668 0200