Väärtuspakkumine

Liitu ITL-iga, sest liidu liikmena:

  • on Sul võimalik osaleda Eesti ühe mõjukaima ettevõtlusliidu seisukohtade kujundamisel;
  • saad aidata kujundada tuleviku tööjõudu;
  • saad kasu sektori ühisturundusest rahvusvahelisel tasemel;
  • olla erinevatel IKT-d puudutavatel teemadel ühises inforuumis;
  • tegeleda IKT-sektori positiivse maine kujundamisega;
  • kaasa aidata valdkonna mainet kahjustavate juhtumite vältimisele, lahendades ettevõtjate vahelised probleemid liidu-siseselt.