ITL avalikustas aasta tegijad

28. märts 2024

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kuulutas välja IT-valdkonna aasta tunnustuse saajad.

ITL-i Aasta Tegija 2023 tunnustuse sai Ericsson Eesti AS, Aasta Tegu 2023 on Rakendusuuringute Keskuse loomine; Aasta Idee 2023 on Tervisekassa pilveminek; Aasta Koostegu 2023 on IKT ettevõtete koostöös ellu viidud küberturvalisuse kampaania ning Aasta Läbimurdja 2023 tiitli sai kosmosetehnoloogia ettevõte Value.Space.

Aasta tegijad

„ITL on üle 25 aasta tunnustanud sektori auhinnaga neid inimesi, kelle ideed, algatus või tegevus on oluliselt mõjutanud meie valdkonda Eestis või Eesti digiühiskonna arengut,“ selgitab ITL-i tegevjuht Doris Põld. „Jälgime ise aasta jooksul sektori ettevõtete edulugusid ning anname võimaluse ka liidu liikmetele ja partneritele teha ettepanekuid, keda tunnustada. Lõpliku otsuse teeb ITL-i juhatus, sel aastal otsustati anda välja viis auhinda.“

Aasta Tegu 2023
ITL-i juhatus soovib tunnustada tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Tegu 2023 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsuse eest luua Eestisse Rakendusuuringute keskus (ülesanded AS-il Metrosert). Doris Põld ütleb, et maailma riike võrreldes on selge, et need riigid, kes on edukamad teadussaavutuste rakendamisel ettevõtluses on konkurentsivõimelisemad globaalselt. „Sellise keskuse loomine Eestis on märgiline samm, mis aitab teha suurema arenguhüppe teaduse ja ettevõtluse paremaks sidustamiseks ning võimaldab innovatsioonile avatud ettevõtetel koostöös keerukamaid ja kallimaid tooteid-teenuseid luues lisandväärtust ajas ainult suurendada.“

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Sandra Särava sõnul on rakendusuuringute keskuse loomise visioon AS Metroserdis sillutada tee teadus- ja arendustegevuste ning ettevõtlussektori, eelkõige tööstuse vahel. „Oleme sügavalt tänulikud ITL-i juhatusele selle olulise tunnustuse eest. Rakendusuuringute keskuse kaudu püüame edendada koostööd teadlaste ja ettevõtete vahel, keskendudes peamiselt sellistele tulevikku vaatavatele valdkondadele nagu biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmete kasutamine. Just neis valdkondades näeme suurimat potentsiaali Eesti majanduse jaoks, pakkudes platvormi, mis võimaldab teadusuuringute tulemuste skaleerimist tööstuslikuks kasutamiseks. Selline lähenemine mitte ainult ei edenda teadmistepõhist majandust, vaid loob ka uusi võimalusi meie ettevõtetele, aidates neil arendada keerukamaid ja kõrgema lisandväärtusega tooteid ning teenuseid.“

Fotol MKM-i innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna juhataja Sigrid Rajalo ja majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav.

Aasta Idee 2023
ITL-i juhatus soovib tunnustada tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Idee 2023 Tervisekassat pilvepõhisele andmete majutusele ülemineku eest. „Avaliku sektori erapilve minek ehk see, et Tervisekassa andmekogu ja retseptikeskuse andmekogu läksid füüsilistelt serveritelt üle pilvepõhisele andmete majutusele, on viimase aja üks edumeelsemaid samme,“ kiidab Põld. „See näitab uut mõtteviisi ja võiks olla ideena julgustav ja järgitav teistelegi avaliku sektori organisatsioonidele. Eraettevõtjate jaoks on riigiga koostöö väga tähtis, pilveteenused on üks väga selge valdkond, kus koos suudetakse luua suuremat väärtust lõppkasutajatele.

Tervisekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on pilveteenusele üleminek Tervisekassas pikalt ette valmistatud muudatus, mis tagab võrdluses füüsilise serveriga parema turvalisuse, töökindluse ja majandusliku jätkusuutlikkuse. „Inimkeeli – inimeste andmed on paremini kaitstud, võimalikke süsteemi rikkeid esineb vähem või mitte üldse, majanduslikult on süsteemiga seotud kulud paremini prognoositavad ning pikas vaates hoiab riik raha kokku,“ ütleb Laane.

Fotol Tervisekassa juhatuse liige Karl-Henrik Peterson ja juhatuse esimees Rain Laane

Aasta Tegija 2023
ITL tunnustab tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Tegija 2023 Ericsson Eesti AS-i selle eest, et Ericssoni korporatsioon tegi geopoliitiliselt julge otsuse kehva majanduskliima ajal investeerida Tallinnasse uue põlvkonna tootmis- ja tehnoloogiakeskuse ehitamisse. „Ericssoni Eesti üksuses aitab lisandväärtust luua üle 2000 targa töö tegija, pikalt on oldud Eesti üks suurima käibega, kõige konkurentsivõimelisem tööstusettevõte,“ selgitab Põld. Loodav innovatsioonikeskus ühendab Eestis tegutseva elektroonikatöösturi sidevõrgu seadmete laborid, teadus-arendustegevuse, uute toodete tootmise ja kontorihoone. „Kindlasti on sellel tuleviku tehasel oma mõju lisaks investeeritavale rahale ka Eestis tehtavale teadustööle, Eesti kui stabiilse investeerimiskeskkonna mainele, lisandväärtuse kasvatamisele ning majanduskeskkonnale üldisemalt.“

Ericsson Eesti tegevjuht Sirli Männiksaar selgitab, et nende visioon on luua tuleviku tehnoloogiate ja targa tootmise tehas, mis pole mitte ainult digitaliseeritud, vaid keskkonnasõbralik ning jätkusuutlik. „Ericsson Eesti on täna ka enamat kui tehas – oleme järgmise põlvkonna telekom-toodete arendusüksus, mille keskmes on innovatsioon ja tipptalendid. Oleme strateegilises rollis Ericssoni ülemaailmses tarneahelas, moodustades suure osa Ericssoni 5G toodete industrialiseerimisest. 2023. aastal saime ka tunnustuse Eesti aasta konkurentsivõimelisima tööstusettevõttena. Tallinnas ongi põnevad tööstus 4.0 lahendused, Baltikumi ainus 5G stand-alone privaatvõrk ja maailmatasemel eksperdid uusimaid sidevõrguseadmeid aredamas klientidele üle kogu maailma. See kinnitabki Ericssoni otsust investeerida just Eestisse, ehitada järgmise põlvkonna nutikas tootmis- ja tehnoloogiakeskus Tallinnasse. Me jätkame fit-for-purpose organisatsiooni, sellise mõtteviisi, oskuste arendamist, et tugevdada teadus- ja arendustegevusi ning tootearendust. Kuid selleks vajame ka uut keskkonda, mis võimaldaks piiranguteta koostööd nii füüsiliselt kui virtuaalselt, inimeste ja robotite vahel. Uus tehnoloogiakeskus annab täiendavat efektiivust, sest konsolideerime senised 4 asukohta ning loome uue innovatiivse keskkonna, mis on atraktiivne nii töötajatele, koostööpartneritele, klientidele ning investoritele. Oleme tänulikud ITL-ile tunnustuse ning, muidugi, süsteemse koostöö eest.“

Fotol Ericsson Eesti AS tegevjuht Sirli Männiksaar ja juhatuse liige Marge Rehepapp

Aasta Läbimurdja 2023
ITL-i juhatus soovib tunnustada tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Läbimurdja 2023 idufirmat Value.Space, kes kaasas investeeringuna suvel 2,1 miljonit eurot. „Eesti majanduse konkurentsivõime ja unikaalsus võiks toetuda uutele teadmistele ja süvatehnoloogilistele mudelitele,“ ütleb Põld. „Just sellist tulevikutehnoloogiat Value.Space pakubki, nad torkavad silma, sest on võtnud ette globaalselt tähtsa teema, mis on seotud kõigega meie ümber.“ Ettevõtte asutajate sõnul on satelliidi kaudu mahukaid kosmoseandmeid kasutades ja neid rikastades võimalik tuvastada muutuseid suurtes objektides, nagu näiteks tammid, settebasseinid, energia- ja tootmistaristu või nendes vahetus ümbruses. Value.Space on keskendunud muutuste leidmisele, mis võivad viidata ohtlikele riskidele konstruktsioonides. „Nende riskianalüüside tehnoloogia ja meetodid võimaldavad andmeid analüüsides pakkuda teenust näiteks kindlustus- ja finantsturgudele. Soovime neile suurt läbimurret!“

Value.Space’i kaasasutaja Agu Leinfeldi sõnul loovad nad maailma suurimat infrastruktuuride alarmsüsteemi. „Ettevõtte eesmärk on ära hoida kahjusid, mis tekivad aeglaselt toimuvate, aga suure mõjuga muutuste tulemusena. Meie töö aitab maailmal paremini toime tulla kliimamuutustest tuleneva täiendava stressiga nii looduslikele kui ka inimese loodud struktuuridele. Kliimamuutuste ja vananevate infrastruktuuride vastustust kannavad nii kindlustus- kui finantsturud. Tegelikult võime öelda, et läbi suurettevõtete aktsiate hinna on nende muutuste mõju tunda igale inimesele, kelle varad on näiteks mõnes pensionifondis. Ainus meetod seda kõike mitte kinni maksta on asuda uute tehnoloogiatega õnnetusi ennetama.“

Fotol Value.Space kaasasutajad Reijo Pold ja Agu Leinfeld

Aasta Koostegu 2023
Esmakordselt andis ITL-i juhatus välja auhinna nimetusega Aasta Koostegu 2023, selleks sai IT ettevõtete vabatahtliku töö baasil ellu viidud kübertuvalisuse kampaania väike ja keskmise suurusega ettevõtetele. „Küberkuritegevus on päris asi, millega kaasnevad reaalsed äririskid, kahjuks on küberrünnaku ohvriks sattunud ettevõtteid aina enam,“ nendib Põld. „ITL-i küberturbe nõukotta kuuluvate IT-ettevõtjate mure on, et oma tooteid-teenuseid digitaliseerides unustatakse enda haavatavus küberruumis. Kampaaniat ellu viies oli võimas näha, kui paljud liikmesettevõtted oma töötajate aega selleks annetasid, et Eesti teiste sektorite ettevõtjad oleksid oma äri kaitstes teadlikumad.“

ITL-i infoturbe nõukoja juhi Kalev Pihla sõnul tõid kampaanias osalenud ettevõtted esile sellise missiooni vajalikkuse ja aitasid kaasa pikaajalise programmi loomisele heade tavade raames. See programm keskendub IKT sektori koostöö edendamisele, teenuste turvataseme ühtlustamisele ja klientide jaoks lihtsustamisele. Kogu kampaania pälvis ootamatult palju positiivset tagasisidet kõikidelt osalejatelt. Oleme võimelised tõstma küberturvalisuse taset, kui tegeleme riskidega praktilisel ja lihtsal viisil, mis võimaldab selle teema olulisust ulatuslikult levitada erinevatele organisatsioonidele. Suur tänu kõigile ettevõtetele, kes meid toetasid.“ Kampaanias osalesid: Eesti IKT klaster, CGI Eesti AS, CYBERS, Cyberarch Consulting OÜ, CybExer Technologies OÜ, Lean Digital OÜ, Microsoft Estonia OÜ, OIXIO AS, Riigi Infosüsteemi Amet CERT-EE, SK ID Solutions AS, Swedbank AS, Wisercat Estonia OÜ. Kommunikatsioonipartnerid: ITL, CYBERS, RIA, Elisa Eesti AS, Swedbank AS, Microsoft Estonia OÜ. Videote produktsioon: Vaas OÜ. Tootmist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti IKT klaster projekti raames.

Fotol ITL-i infoturbe nõukoja juht Kalev Pihl (SK ID Solutions) ja nõukoja liige Jürgen Erm (CYBERS).

Fotod: Joanna Jõhvikas

Videouudis Tallinna linnameedias:

ITL, 28. märts 2024