Auhinna saajad läbi aegade

Aasta Tegu: Eesti küberjulgeoleku tagamine
RIA intsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE)

Aasta Tegija: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Otsustav tegutsemine Eesti inforuumi Venemaa sõjapropaganda eest kaitsmisel

Aasta Tegija: Dubai EXPO 2020 meeskond
Eesti eduka esindatuse tagamine maailmanäitusel Dubai EXPO 2020

Aasta Läbimurdja: GScan OÜ
Äriarenduse ja teadusinnovatsiooni sümbioosis tekkinud kõrgtehnoloogiline lahendus

Ustus Aguri nimeline stipendium: Kristjan-Julius Laak, TÜ
Lõputöö teema: “Tehisintellekti algoritmid personaliseeritava õppe testimiseks”

Aasta Tegijad: Andres Kütt, Henrik Roonemaa ja Vabamu, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium
IKT ajaloo talletajad

Aasta Tegu: Kood/Jõhvi
Uutmoodi programmeerimiskooli avamine

Aasta Idee: Digiriigi koostööraamistik
Plaan kutsuda ettevõtteid, arendajaid ja teisi koostööst huvitatud inimesi kogu maailmast katsetama oma uusi ideid või arendada edasi juba loodud digitooteid-teenuseid koostöös Eesti avaliku sektoriga ilma keerukate hankeprotseduurideta

IKT sektori eestkõneleja: Vabariigi President Kersti Kaljulaid
Igal võimalusel maailmas e-Eesti võimaluste tutvustamise ja Eesti IT-ettevõtete eest

Ustus Aguri nimeline stipendiumTõnis Laasfeld, TÜ
Doktoritöö teema “GPCR-ide toimemehhanismi uurimine mikroskoopiapiltide analüüsi ning süsteemibioloogia meetodite rakendamise abil”

Aasta Tegija: Marten Kaevats
Eesti riigile ja ettevõtjatele uste avamise eest maailmas

Aasta Tegu: klientidele esimese 5G võrgu avamine
Telia Eesti AS-i poolt esimese mobiilioperaatorina oma klientidele 5G võrgu avamine

Aasta Läbimurdja: Pipedrive OÜ
Hoolimata kriisi mõjust keerulisel aastal, suutis ettevõtte leida investeeringu, mis andis neile Eesti viienda „ükssarviku“ tiitli

Aasta Tunnustus: nutikate lahenduste loojad, kes pandeemia ajal vabatahtlikult abikäe ulatasid
Kõik digiideed ja -teod, mida aastal 2020 ette võeti Covid-19 pandeemiast tingitud kriisi ajal

Ustus Aguri nimeline stipendium: Ardo Allik, TTÜ
Doktoritöö teema: “Kantavate seadmete biooptiliste signaalide töötlus kardiorenaalsete haiguste ennetamiseks ning varajaseks avastamiseks”, juhendajad Ivo Fridolin, PhD; Gert Jervan, PhD; Kristjan Pilt, PhD

Aasta Tegija: Ralf-Martin Soe
TalTechi targa linna tippkeskuse FinEst Twins asutaja

Aasta Tegu: Cleveroni Akadeemia
Cleveron AS-i poolt koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor loodud töökohapõhine 3-aastane õppeprogramm

Aasta Läbimurdja: Sotsiaalkindlustusamet
Esimese avaliku proaktiivse automatiseeritud e-teenuse loomine

Ustus Aguri nimeline stipendium: 
Kais Allkivi-Metsoja, TLÜ
Doktoritöö teema: “Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks”, juhendaja Pille Eslon, PhD

Aasta Tegija: Arno Kütt, AS Cleveron asutaja ja omanik
visionäär ja praktik, kes vaatab kogu majanduskeskkonda laiemalt, suudab ühendada nii tehnoloogia- kui ka tööstussektori ning soodustab Eesti-sisest töörännet

Aasta Tegu: Eesti Rahvusvahelise Maja avamine
AS Mainor ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös valminud uudne teenuskeskus välisspetsialistide sisseelamise hõlbustamiseks

Aasta Tegu: varajane hoiatussüsteem Sille
AS Dateli poolt loodud satelliitide ava-andmetel põhinev hoonete ja rajatiste vajumise või tõusmise jälgmise teenus

Aasta Idee: Eesti Rakendusuuringute Keskuse loomine
Anne Sullingu idee asutada rakendusuuringute keskus, kus ettevõtetel koostöös teadlastega oleks võimalus luua kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid

Ustus Aguri nimeline stipendium: Dmytro Fishman, TÜ
Doktoritöö teema “Data integration and mining in bioinformatics”, juhendajad Jaak Vilo, Pärt Peterson ja Hedi Peterson

Aasta läbimurdja: Smart-ID
AS SK ID Solutions’ile Smart-ID tehnilise teostuse eest

Aasta tegija: Vabariigi Valitsuse korraldatud digitaalvaldkonna tippkohtumine
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames 29. septembril 2017 toimunud digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamise eest

Aasta idee: tehisintellektile õigusliku staatuse andmine
Tehisintellektile õigusliku staatuse andmise idee algatajad on Marten Kaevats, Pirko Konsa, Karmen Turk ja Maarja Pild.

Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Shibin, TTÜ
Dokoritöö teema “System-Wide Fault Management based on IEEE 1687 IJTAG”, juhendajad Artur Jutman ja Sergei Devadze

Aasta Idee: Paberivaba logistika algatus
Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing Prolog, kes koordineerib initsiatiivi taga oleva esindusliku koostöövõrgustiku tööd.

Aasta Tegijad: Kaidi Ruusalepp ja Karoli Hindriks
kes valiti Euroopa startup- ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka.

Aasta Tegu: Vali-IT programmi ellukutsumine
mille käigus pakutakse 500 inimesele järgmise kolme ja poole aasta jooksul ümberõppe võimalust, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Aasta Tegu: seadusemuudatus, mis vähendab valguskaablite paigalduskulusid
Riigikogu liikmete algatusgrupp – Tanel Talve, Andres Metsoja, Mihhail Stalnuhhin, Andres Ammas, Henn Põlluaas ja Kristjan Kõljalg.

Aasta Läbimurdja: Skeleton Technologies OÜ
Kiire ja muljetavaldava läbimurde eest nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Ustus Aguri nimeline stipendium: Artjom Rjabov, TTÜ
Doktoritöö teema „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“, juhendajad Aleksander Sudnitsõn, Valery Skliarov

Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Šmorgun, TLÜ
Doktoritöö teema „Kõikjaleulatuv interaktsioon“, juhendaja professor David Lamas

Aasta Tegu: e-Estonia showroom´i teostamine 
Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest

Aasta Tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka
e-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest

Aasta Idee: e-residentsuse autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad)
Algatus, mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama

Aasta Läbimurdja: Taxify
Ülikiirelt masskasutusse läinud teenuse loomise eest

IKT sektori eestkõneleja: Vabriigi President Toomas Hendrik Ilves
Eesti e-arengu ja e-demokraatia võimaluste tutvustamise ning propageerimise eest maailmas

Ustus Aguri nimeline stipendium: Riivo Talviste, TÜ
Doktoritöö teema „Turvalise ühisarvutuse praktilise rakendamisega seotud usaldusküsimused ja tehniline keerukus“, juhendajad professorid Sven Laur ja Dan Bogdanov

Aasta Idee: Tartu Ülikooli õppekava “IT õigus” ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekava “Integrated engeneering”
Interdistsiplinaarsed, IKT-ga seotud õppekavad

Aasta Tegija: Jaak Vilo
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine

Aasta Tegu: projekt „Netis sündinud“
Väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel (projekti konsortsium Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater)

Aasta Läbimurdja: Trigoni Agri AS
IT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks

Ustus Aguri nimeline stipendium: Inna Shvartsman, TTÜ
Doktoritöö teema „Meetod ja vahend psühholoogiliselt realistlike simuleeritud treeningolukordade loomiseks“, juhendaja professor Kuldar Taveter

Aasta Tegija: robotivõistlus Robotex’i korraldusmeeskond
Suurima noorte seas tehnoloogiaalast huvi tõstva võistluse Robotex korraldamise eest juba 12 aastat

Aasta Tegu: tudengisatelliit ESTCube-1
Interdistsiplinaarse koostöö ning kosmosetehnoloogia arendamise eest, mis aitab kaasa ka reaalainete populariseerimisele

Aasta Idee: Progetiigri programm
mis loob eelduse üldhariduskoolides programmeerimise õppimiseks

Aasta Läbimurdja: Eesti tarkvaraettevõte Zeroturnaround OÜ
Oma teenustega hüppelise majandusliku edu saavutamise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Sergei Astapov, TTÜ
Doktoritöö teema „Adaptiivne klassifitseerimine reaalajas: jagatud agentidel põhinev lähenemine“, juhendaja professor Jürgo-Sören Preden

Aasta Tegija: Karmen Turk
ACTA-temaatika laiaulatusliku diskussiooni algatamise eest

Aasta Tegu: e-raamatute arendaja Margus Küppar
e-raamatute ja lugerite jõulise populariseerimise ning läbimüügi suurendamise eest

Aasta Idee: avaliku sektori valduses oleva teabe teenuste väljatöötamiseks ettevõtetele kättesaadavaks tegemine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Tretjakov, TÜ
Doktoritöö teema „Masinõppe meetodid bioinformaatikas“, juhendaja professor Jaak Vilo

Aasta Tegija: Garage 48 Sihtasutus
Eesti start-up vaimu edendamise eeskuju

Aasta Tegu: Eesti IT sektor
Valutu ülemineku eest eurole

Aasta Idee: IT Akadeemia
Eesti IKT hariduse parendamise diskussiooni algatamise ja eestvedamise eest Arengufondi poolt

Ustus Aguri nimeline stipendium: Dan Bogdanov, TÜ
Doktoritöö teema „Privaatsust säilitav andmetöötlus praktilistes rakendustes”

Aasta Tegija: Kalev Pihl
Internetiturvalisuse teadlikkuse tõstmise eest laste, noorte, lastevanemate ja lastega töötajate hulgas

Aasta Tegu: Ericssoni tehase avamine
Oluline investeering IKT valdkonda, mis näitas suure rahvusvahelise ettevõtte usku Eesti riiki ja inimestesse

Aasta Idee: EstWin
Kogu Eestit uue põlvkonna lairibainternetiga katmine. Väga hea näide IKT-ettevõtete koostööst, mis loob aluse uute IT teenuste loomiseks

Aasta Pidur: Sander Mägi
24 IKT-ettevõtte 10 miljoni kroonise ühise eksporditoetuse taotluse torpedeerimise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Jüri Reimand, TÜ
Doktoritöö teema „Geenivõrgustike funktsionaalne analüüs“, juhendaja Jaak Vilo

Aasta Tegija: Margus Püüa
Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna era- ja avaliku sektori koostöö edendamise eest

Aasta Tegu: NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse käivitamine
Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna oskuste rahvusvahelisel tasemel ära kasutamine küberturvalisuse teemade uurimis- ja arendustegevuses

Aasta Idee: Eesti IKT Demokeskus uudse lähenemise eest
Eesti info- ja telekommunikatsiooni sektori toodete ja lahenduste integratsioonist tekkiva sünergia demonstreerimisel ning sektori koostöö arendamisel

Ustus Aguri nimeline stipendium: Maksim Jenihhin, TTÜ
Doktoritöö teema “Täiendatud isetesti meetodid kiipsüsteemidele”, juhendaja professor Raimund Ubar

Aasta Tegija: Allan Martinson
Arengufondi loomise eestvedamise ja IKT valdkonna aastatepikkuse edendamise eest

Aasta Tegu: “Arvtikaitse 2009”
Era- ja avaliku sektori ühisprojekti käivitamise eest, mis muudab kolme aasta jooksul infoühiskonna teenuste kasutamise olulisel määral turvalisemaks

Aasta Idee: Mobiil-ID teenus AS EMT
Alternatiivse mobiiltelefonil põhineva autoriseerimislahenduse põhimõtte väljatöötamise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Tarmo Robal, TTÜ
Doktoritöö teema “Veebipõhiste süsteemide ja teenuste rakendamise projekteerimine”, juhendaja professor Ahto Kalja

2006

Aasta Tegija: Andres Keevallik
Aastatepikkuse töö eest tehnikahariduse, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse eest seismisel ning aktiivse tegutsemise eest IKT valdkonna edendamisel

Aasta Tegu: e-Valimised
e-valimiste õnnestunud läbiviimiste ja selleks vajalike lahenduste loomise eest

Ustus Aguri nimeline stipendium: Tanel Alumäe, TTÜ
Doktoritöö teema “Eestikeelse kõne tuvastus”, juhendaja emeriitprofessor Leo Võhandu

Aasta Tegija: Peeter Marvet
Väsimatu toimetamise eest infotehnoloogia sõnumi laiadesse rahvamassidesse kandmise nimel, Eesti IT ja telekommunikatsioonisektori huvide kaitsmine EL-i bürokraatia keerdkäikudes

Aasta Tegu: ID-pilet, AS Sertifitseerimiskeskus
ID-pilet on unikaalne pretsedent “piletisüsteemide maailmas” ja täiesti uudne lähenemine pileti mõistele. Tegemist on on-line’s soetatava ja kontrollitava sõiduõigusega, kus kogu informatsioon asub ühes andmekeskuses

Aasta Haridusauhind: Eesti e-Ülikool
EITSA poolt administreeritav kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö arendamine ja lihtsustamine e-õppe erinevate vormide juurutamisel

Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Tšahhirov, TTÜ
Doktoritöö teema “Digitaalallkirja ühilduvus riikide vahel”, juhendaja Prof Jaak Tepandi

Aasta Tegija: e-Riigi Akadeemia
e-info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane arendus- ja analüüsikeskus, mille eesmärk on koolitada Eesti juhtivate IT-spetsialistide kaasabil endiste SRÜ, Ida-Euroopa ja Aasia riikide tippametnikke

Aasta Idee: Riiklik riskikapital fond
Juhan Parts, Meelis Atonen, Raul Malmstein

Aasta Tegu: Skype internetitelefoni projekt
Eestlaste kaasabil loodud internetitelefon Skype, millega saab interneti vahendusel teha tasuta telefonikõnesid üle maailma

2003

Aasta Tegija: Marek Tiits
Aasta Tegu: Doc@home
Ustus Aguri nimeline stipendium: Marion Lepasaar, TTÜ (juhendaja Ahto Kalja)

2002

Aasta Tegija: Uuno Vallner
IKT visionäär ja edendaja

Aasta Idee: ID kaardi käivitamine

Aasta Tegu: Projekt „Vaata maailma“

2001

Aasta Tegija: Linnar Viik /EV peaministri nõunik

Aasta Idee: E-VIIS/ Elektroonne Valistuse istungite infosüsteem

Aasta Tegu: EMT e-parkimisteenus

Aasta Haridusauhind: IT Kolledž

2000

Aasta Tegija: Mart Laar EV peaminister
Progressiivsete ideede ja lahenduste toetaja IT valdkonnas

Aasta Idee: IT Kolledž

Aasta Tegu: Tele2 tasuta internet

1999

Aasta Tegija: Toomas Sõmera, Eesti Telekomi peadirektor
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonna arengu edendaja

1998

Aasta Tegija: Jaak Tepandi, TTÜ professor
Eesti infopoliitika raamkava koostaja