Aasta IT-tegu: valutu üleminek eurole

26. aprill 2011

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) tunnustas auhinnaga kogu Eesti IT sektorit valutu ülemineku eest eurole.

ITLi president Taavi Kotka hinnangul oli Eesti üleminek eurole suur infotehnoloogiline väljakutse, mis lahendati edukalt. „Eurole üleminek oli mastaapseim IT projekt Eestis viimastel aastatel.Tavakodanikule jäi see märkamatuks, kuid 6 kuu jooksul puutus selle teemaga kokku enamus Eesti IKT sektorist. Ning hoolimata juttudest „magavast tiigrist“ näitas valutu uuele rahale üleminek Eesti IT-spetsialistide tugevat taset ja koostöövõimet,“ütles Kotka.

Aasta tegijana pärjatud sihtasutuse Garage48 näol on tegemist ürituste sarjaga, kus 48 tunni jooksul aidatakse algajatel ettevõtjatel koostada ideest ärimudel ning esimene tootenäidis.

ITLi tegevjuhi Jüri Jõema sõnul on Garage48 väga hästi käima läinud  infotehnoloogia ideede inkubaator. “Garage48 on koht, kus saavad kokku esmapilgu utoopiliste ideedega noored ning ettevõtluse köögipoolega juba kursis olevad kogenud tegijad. Tekkinud sünergia on andnud vägagi perspektiivseid tulemusi,” ütles Jõema.
Garage48 raames on näiteks loodud disaineritele veebikeskkond oma tööfailide säilitamiseks, käivitatud keskkond virtuaalse lemmiklooma loomiseks ning tema eest hoolitsemiseks, loodud portaal noortele lõunatamis- ja nõustamiskohtumiste organiseerimiseks, rakendatud veebikeskkond juhendamaks inimesi ise ehitama jpm.

Aasta Idee 2010 auhinna sai Arengufondi poolt algatatud ning haridussektori ja erialaliitude ühiste jõupingutustega käivitatud IT Akadeemia. Skype Eesti juhi Sten Tamkivi sõnu on Arengufondi idee luua IT Akadeemia leidnud soodsa vastuvõtu nii haridus- ja teadusministeeriumi, ITLi  kui Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt. “Juba aastaid oleme kuulnud ja kuulutanud muret Eesti IKT-spetsialistide nappuse üle. Ning otsinud viise, kuidas tagada nii kitsamalt IT-firmadele kui laiemalt kogu Eesti majandusele vajalik inseneride järelkasv. Arengufondi mõte IT Akadeemiast kui nende hariduse arendamise püüdluste kokkukoondamisest tõi enam kui aasta tagasi laua taha kõigi suuremate ülikoolide rektorid ja tööstusharu esindajad. Koostöömemorandumist ja ulatuslikust eeltööst kasvas välja otsustusvõimeline töörühm teadus- ja haridusministri juures. Ja tänaseks on IT Akadeemia loomise lubadus jõudnud ka uue valituse koalitsioonilepingusse.
“Loodame, et pole enam kaugel aeg, kus saaksime IT Akadeemiale väljastada ka auhinna Aasta Tegu. Aga suurte tegude ees käivad julged ideed ja täna tahaksime tunnustada just neid inimesi,” kommenteeris Tamkivi.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu kuulub 66 infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmat.

26.04.2011