ITL jagas aastaauhindu

07. aprill 2005

Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liit (ITL) andis 6.-7. aprillil toimunud Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni teabemessi Kontakt 2005 raames välja traditsioonilised aastaauhinnad.

Aasta Tegijaks nimetati Peeter Marvet, tiitli Aasta Tegu pälvis AS Sertifitseerimiskeskuses välja töötatud ID-pilet ning Aasta Haridusauhinna sai projekt Eesti e-Ülikool.

Peeter Marvet pälvis Aasta Tegija tiitli oma väsimatu toimetamisega infotehnoloogia sõnumi laiadesse rahvamassidesse kandmise nimel. Sama tähtis on Peeter “Pets” Marveti tegevus Eesti IT ja telekommunikatsioonisektori huvide kaitsel Euroopa Liidu bürokraatia keerdkäikudes. Tema ülesastumised tele- ja raadiosaadetes ning sisukad kommentaarid trükimeedias on innovatiivsed, kuid samas rahvalikult arusaadavad.

  AS Sertifitseerimiskeskuses välja töötatud ID-pilet on unikaalne pretsedent “piletisüsteemide maailmas” ja täiesti uudne lähenemine pileti mõistele, mille suunas alles liigutakse arenenud tehnoloogiariikides. Tegemist on online’is soetatava ja kontrollitava sõiduõigusega, kus kogu informatsioon asub ühes andmekeskuses.

  Märkimisväärne on ka ID-pileti müügikanalite arv – 8 (s.h telefonipank, internetipank, jaemüük teeninduspunktides jt), mis avaldab positiivset mõju kliendimugavusele, mille kasuks tänased ca 100 000 ID-pileti kasutajat on otsustanud.

  Eesti e-Ülikool (www.e-uni.ee): on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA, http://www.eitsa.ee/) administreeritav kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö arendamine ja lihtsustamine e-õppe erinevate vormide juurutamisel. Eesti e-Ülikool loodi 2003. aastal ja toimib EITSA koosseisus projektipõhisena. 2004. aastal sai tõelise hoo sisse laiapõhjalise ja aktiivse kõrgkoolide koostööna. Eesti e-Ülikooli strateegia ja tegevuskava on suunatud kõrgekvaliteedilise kõrghariduse ja ülikoolide täienduskoolituse kättesaadavamaks ja paindlikumaks muutmisele, kasutades paremini kõrghariduse ressursse ning luua uusi võimalusi väliskoostööks, suurendades iga inimese läbilöögivõimet ning tõstes elukvaliteeti, parandades kvaliteetse kõrghariduse kättesaadavust ja arendades innovatiivseid meetodeid hariduses.

  Sobivate kandidaatide puudusel jäi seekord Aasta Idee auhind välja andmata.

  Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liit (ITL, www.itl.ee) on organisatsioon, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd, esindada liikmesfirmade huve ning väljendada nende ühiseid seisukohti.

  07.04.2005