ITL jagas välja 2003 aasta auhinnad

08. aprill 2004

Eesti IT-ettevõtete Liit valis mulluseks parimaks e-teoks eestlaste osalusel valminud internetitelefoni Skype, parimaks e-ideeks riskikapitali fondi ning tegijaks E-Riigi Akadeemia.

«Skype on Eestiga seotud projekt, mis on saanud maailmas palju tähelepanu,» ütles ITLi asepresident Tõnu Grünberg. «Lisaks on see saavutanud hea vastuvõtu tööstuselt, näiteks Siemens paneb selle oma telefonisse ja nii edasi.»

Aasta e-tegija auhinna võitnud E-Riigi Akadeemia on Grünbergi sõnul väga hea näide sellest, kuidas riik oma kogemusi välismaale müüb. «Akadeemia toob Eesti ärisektorile palju vajalikke kontakte,» lausus ta. «Täiesti reaalne on, et akadeemia vahendusel tuleb Eesti IT-sektorile raha tagasi.»

Eelmise aasta üheks olulisemaks e-sammuks nimetas Grünberg aasta idee auhinna saanud riikliku riskikapitali fondi. Sellest 500 miljoni krooni suurusest fondist peaks riik hakkama rahastama innovaatiliste väikeettevõtete tegevust.

2003 Aasta Tegija: e-Riigi Akadeemia

E-Riigi Akadeemia Sihtasutus (eGA) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia(IKT)alane arendus- ja analüüsikeskus, mille eesmärk on koolitada Eesti juhtivate IT-spetsialistide kaasabil endiste SRÜ, Ida-Euroopa ja Aasia riikide tippametnikke. Laia rahvusvahelise ekspertvõrgustiku kaudu viiakse läbi uurimusprojekte ning vahetatakse e-valitsemise kogemusi nii Eestis kui ka teistes riikides. eGA rolliks on koondada IKT-alaseid kogemusi ning koordineerida erinevaid koostöövõrgustikke infoühiskonna arendamiseks. E-riigi Akadeemia (eGA) asutati 2002. aastal Eesti Vabariigi valitsuse, ÜRO arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) poolt eesmärgiga koondada ja levitada IKT-alaseid teadmisi Eestis ja välismaal. Seni on koolitatud MONGOOLIA, UKRAINA, TADŽIKISTANI, USBEKISTANI esindajaid.

2003 Aasta Tegu: Skype Interneti-telefoni projekt

Eestlaste kaasabil on loodud Interneti-telefon Skype, millega saab Interneti vahendusel teha tasuta telefonikõnesid üle maailma, ainuke nõue on see, et omavahel kõnelevatel inimestel oleks mõlemal Skype installeeritud. Skype vallutab maailma, seda kasutab juba üle miljoni inimese.

2003 Aasta Idee: riiklik riskikapitali fond – Juhan Parts, Meelis Atonen, Raul Malmstein

Eestis puudub innovatsioonile orienteeritud ning rahvusvahelise tehnoloogia juurutamise ja turustamise kogemusega riskikapitali turg. Tegutsevad fondid on valdavalt suunatud kasvukapitali pakkumisele traditsioonilistele ettevõtetele, jättes seemne- ja algusfaasis olevad innovaatilised projektid tähelepanuta. Riigi kaasfinantseeritud toetusskeemi eesmärk on vähendada lõhet innovaatiliste ideede ja riskikapitali turu poolt pakutavate investeeringute vahel. Riik saab seeläbi stimuleerida era-riskikapitaliste võtma suuremaid riske ning osalema mahukaid omakapitali investeeringuid nõudvas seemne- ja start-up-faasis.

Ustus Aguri nimeline stipendium (30 000 krooni) doktorandile: Ilja Tsahhirov – TTÜ, doktoritöö teema Digitaalallkirja ühilduvus riikide vahel, juhendaja prof Jaak Tepandi.

08.04.2004