Eesti infotehnoloogiafirmad valisid aasta tegijaid

15. mai 2009

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) aastaauhinnad said Margus Püüa, NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskus ja Eesti IKT Demokeskus.

„Aasta idee 2008″ auhind läks IKT demokeskusele uudse lähenemise eest Eesti info- ja telekommunikatsiooni sektori toodete ja lahenduste integratsioonist tekkiva sünergia demonstreerimisel ning sektori koostöö arendamisel (videomeenutus).

„Aasta tegu 2008″ on NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskuse käivitamine. Keskus on pälvinud ohtralt tähelepanu kogu maailmas.

„Aasta tegija 2008″ auhind läks Margus Püüale, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhatajale Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna era ja avaliku sektori koostöö edendamise eest.

Tänavu anti ITL-i aastaauhindu välja 11. korda.

Samal ITL-i aastakoosolekul kuulutati välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja – Jüri Reimand, kes on Tartu Ülikooli doktorant (juhendaja professor Jaak Vilo). Doktoritöö teema: Geenivõrgustike funktsionaalne analüüs. Stipendiumi suurus on 30 000 krooni. Esimest korda oli stipendiumi saajaks Tartu ülikooli teadlane. Jüri Reimand õpib Tartu Ülikooli doktoriõppes ning töötab teadurina samas Arvutiteaduse Instituudis.

Tänavu anti Ustus Aguri nimeline stipendium välja 7. korda. Varasematel aastatel (al. 2003) on stipendiumi saanud Ando Saabas, Maksim Jenihhin, Tarmo Robal, Tanel Alumäe, Ilja Tšahhirov ja Marion Lepasaar.

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liitu kuulub kokku 42 telekommunikatsiooni ja IT ettevõtet. ITL-i põhilised tegevussuunad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna populariseerimine, erialase hariduse ja seadusandluse edendamine.

15.05.2009