ITL kuulutas välja Aasta läbimurdja, idee ja tegija

24. märts 2018

ITL kuulutas 18. tegutsemisaastat tähistaval seminaril välja IKT-sektori auhinnad. Aasta läbimurdja tiitli sai Smart-ID loomise eest AS SK ID Solutions, Aasta tegijaks nimetati Vabariigi Valitsus digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamise eest ning Aasta idee pälvisid tehisintellektile õigusliku staatuse andmise idee algatajad.

  
Aasta idee 2017: auhinna võtsid vastu Karmen Turk, Pirko Konsa ja Maarja Pild. 

 
Aasta läbimurdja 2017: Auhinna võtsid vastu Kalev Pihl ja Liisa Lukin SK ID Solutions’ist.

 
Aasta tegu 2017. Auhinna võtsid vastu digivaldkonna tippkohtumise projektijuht Mari-Liis Lind ja Siim Sikkut MKM-ist. 

ITL-i juhatus tunnustab AS-i SK ID Solutions Smart-ID tehnilise teostuse eest auhinnaga Aasta läbimurdja 2017. „Eelmisel aastal kasutusele võetud nutiseadmega kasutatav Smart-ID-teenus on jõudnud juba 150 000 eestlaseni, 300 000 lätlase ning 200 000 leedulaseni. „Ühiskondlikust aspektist vaadatuna on Smart-ID koos oma kiiresti kasvava kasutajaskonnaga loonud Eesti avalikus sektoris positiivse ja konstruktiivse aluse diskussiooniks elektrooniliste allkirjade erinevate tasemete üle,“ selgitab ITL-i president Ivo Suursoo. „IKT-sektor tahab selle auhinna puhul rõhutada koostööd teadlaste ning erasektori vahel.“ 

Auhinnaga Aasta tegu 2017 tunnustab ITL-i juhatus Vabariigi Valitsust Euroopa Liidu nõukogu eesistumise raames 29. septembril 2017 toimunud Digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamise eest. Tippkohtumisel räägiti sellest, kuidas digitehnoloogiate abil ümber kujundada Euroopa majandust, tööstust, aga ka ühiskonda laiemalt. „Avatud ja innovatsioonil põhinev majandus toetab konkurentsivõimet, töökohtade loomist ja ettevõtteid. ITL tahab IKT-sektori esindajana toetada Vabariigi Valitsuse püüdlusi nende sõnumite jõulisel edastamisel Euroopa Liidu otsustajatele,“ ütleb Ivo Suursoo. 

Aasta ideeks 2017 nimetas ITL tehisintellektile õigusliku staatuse andmise arutelu algatamise mõtte. Auhinnaga tunnustab ITL-i juhatus Riigikantselei Strateegiabüroo nõunikku Marten Kaevatsit, Isejuhtivate sõidukite ekspertgrupi juhti Pirko Konsat ning TRINITI Advokaadibüroo vandeadvokaate Karmen Turki ja Maarja Pildi. „See on hea näide Eesti modernsest õigusruumist, seaduse idee on maailmas erakordne,“ ütleb Ivo Suursoo. „Meil tuleb paika panna, millistel tingimustel ja millise vastutusega hakkavad iseõppimise võimega robotid võtma vastu otsuseid inimeste eest. IKT-sektor loodab, et algatatud arutelu tehisintellekti õiguste üle saab olema viljakas.“ Algatuse eestvedajaks sai Riigikantselei, kui isejuhtivate sõidukite ekspertgrupi töö käigus selgus, et nii isejuhtivad sõidukid kui ka igasugu muu tehisintellekt vajavad õigusselgust. Selguse saamiseks aitas kaasa TRINITI advokaadibüroo. 

ITL soovib auhindadega juhtida avalikkuse tähelepanu IKT-valdkonna olulisematele protsessidele ja suundumustele ning tunnustada 2017. aastal Eesti IKT-valdkonda kõige enam mõjutanud tegijaid. Auhinnad anti välja 20. korda. 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit